IZDAVAČKA DELATNOST U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI

 

Izdavačka delatnost u oblasti kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ostvaruje se, pored srpskog jezika, i na jezicima 14 nacionalnih manjina i etničkih zajednica Vojvodine: mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, hrvatskom, ukrajinskom, nemačkom, češkom, slovenačkom, makedonskom, bugarskom i romskom jeziku, aškalijskom i bunjevačkom govoru. Razvijena je i izdavačka delatnost koju ostvaruju organizacije osoba sa hendikepom.

Matični apostol iz 13. veka

Bečkerečki tipik, srpska crkvena rukopisna knjiga iz prve polovine 14. veka,  jedna od najstarijih na tlu Vojvodine, čuva se u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu.

Prve knjige na reformisanom Vukovom srpskom jeziku: Novi zavet u prevodu Vuka Karadžića i Đački rastanak Branka Radičevića, objavljene su 1848. godine.

Husitska Biblija najstariji je prevod Biblije na mađarskom jeziku, čiji se sačuvani prepisi nalaze u tri kodeksa: Bečkom, Minhenskom i porodice Apor i čije su prevođenje započeli franjevci Pécsi Tamás i Újlaki Bálint na prostoru današnje Vojvodine, u Sremskoj Kamenici, oko 1430. godine a rad završili u Moldaviji između 1436. i 1439. godine.

Privilegije Marije Terezije, prepis iz 1774. godine, Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu

 

Russkiй soloveй / Rusinski slavuj, zbirka rusinskih narodnih pesama, od kojih je više od trećine iz Ruskog Krstura i Kucure i koje je sabrao i izdao 1890. godine Mihail Andrejevič Vrabelj, prva je knjiga na rusinskom jeziku.

 

Kona vavas ando foro / Dolazeći sa vašara, antologija narodne poezije vojvođanskih Roma, koju je priredio Trifun Dimić i koja je objavljena 1979. godine, prva je knjiga na romskom jeziku u Vojvodini.

Preko izdavačke delatnosti u Vojvodini neguje se obilje kulturnih različitosti umetničkog izraza i kulturne autohtonosti, ali i kulturni identitet svake pojedine nacionalne zajednice u Vojvodini, zatim podstiče prožimanje kultura, neguje višejezičnost, multikulturalnost Vojvodine i uvažava okolnost da nacionalne kulture, bilo da su one u manjinskom, bilo u većinskom položaju, ovde žive zajedno.

 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, putem konkursa, sufinansira objavljivanje knjiga i časopisa u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica Vojvodine, prevođenje značajnih dela za kulturu i umetnost, kao i izdavanje kapitalnih i drugih vrednih dela iz oblasti umetnosti i kulture na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica koje žive u Pokrajini, polazeći od činjenice da izdavačka delatnost ima strateški i vitalan značaj za očuvanje i razvoj kulture svake pojedine nacionalne zajednice u Vojvodini, a istovremeno doprinosi i obogaćivanju i razvijanju multikulturalnosti u Vojvodini.

 

IZDAVAČI NA JEZICIMA KOJI SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI U VOJVODINI

 

o     I z d a v a č i   n a   s r p s k o m   j e z i k u

 

Prva srpska štamparija u Vojvodini

 

Prvi pokušaj da se osnuje srpska štamparija u Vojvodini javlja se 1790. godine kada Emanuilo Janković donosi iz Nemačke u Novi Sad ćirilska slova i traži dozvolu za otvaranje štamparije. Ali, dozvola za otvaranje štamparije teško se mogla dobiti. U međuvremenu je umro Emanuilo Janković, te je ovu prvu štampariju u Novom Sadu mogao otvoriti krajem 1792. godine njegov brat Jovan. Jankovićeva štamparija prva je srpska štamparija ne samo u Novom Sadu nego uopšte na prostoru današnje Vojvodine.

 

Agencija Mir

Bulevar Mihaila Pupina 20
21000 Novi Sad

tel: 021/557-029

e-mail: agencijamir@neobee.net

 

Bonart

Hilandarska 66
Nova Pazova
tel: 022/333-160, 022/333-308
e
-mail:
bonart@ptt.yu

 

3D+

Vere Radišić 21
Novi Sad
e-mail: anans@ptt.yu

anka.sreckovic@sbb.co.yu  

 

Akademska knjiga

Pašićeva 6
21000 Novi Sad
tel: 021/47-24-924,
6571-610
e
-mail: akademskaknjiga@neobee.net

www.akademskaknjiga.com

 

Dnevnik – novine i časopisi

Bulevar oslobođenja 81
21 000 Novi Sad
tel: 021/6613-208
e
-mail:
dnevnikknjige@neobee.net

www.dnevnik.co.yu

 

Futura publikacije

Stevana Musića 24
21000 Novi Sad
tel: 021/450-023

 

Izdavačka knjižarnica

Zorana Stojanovića

Trg Marije Trandafil 5
21000 Novi Sad
tel: 021/6624-800, 623-853

email: ikzs@eunet.yu

www.ikzs.com

 

Kiša

Šafarikova 24
21000 Novi Sad
tel: 064/346-33-85

e-mail: kisa1964@eunet.yu
www.kisa.co.yu

 

Knjižarska zadruga

"Ljubitelji knjige"

Balzakova 1
Novi Sad
tel: 021/47-21-828, 47-21-829
e
-mail: info@ljubiteljiknjige.co.yu
 

 

Mala velika knjiga

Ignjata Pavlasa 4

(bivša Žarka Zrenjanina)
21000 Novi Sad
tel: 021/522-935, 4721 388
e-mail: office@ibbook.co.yu
 

 

Marketprint

P.fah 20
21102 Novi Sad
tel: 021/6332-220; 6333-297

email: striptka@neobee.net

www.stripoteka.co.yu  

 

Mediterran Publishing

Nikole Pašića 24
21000 Novi Sad
tel: 021/472-3820

email: mediterran@neobee.net

www.mediterran.co.yu  

 

MK Panonia

Ćirila i Metodija 102
21000 Novi Sad
tel: 021/504-310

e-mail: mkpanon@eunet.yu

www.panonia.co.yu

 

Orpheus

Ilije Ognjanovića 3
21000 Novi Sad
tel: 021/458-568,
458-528
e
-mail: orpheus@neobee.net

 

Platoneum

Matice Srpske 1
21000 Novi Sad
tel: 021/451-134, 063/538-715

e-mail: dvujicic2002@yahoo.com

www.platoneum.co.yu  

 

Prometej - Novi Sad

Trg Marije Trandafil 11
21000 Novi Sad
tel: 021/6616-018, 451-577

e-mail: prometej@eunet.yu

www.prometej.co.yu  

 

Psihopolis institut

Matice srpske 14
21000 Novi Sad
tel: 021/473-6664, 473-6665

e-mail: psihopolis@nscable.net

www.psihopolis.edu.yu

 

Ružno pače

Bulevar Oslobođenja 26
21000 Novi Sad
tel: 021/533-044

e-mail: ruznop@gmail.com

www.ruznopace.co.yu

 

Solaris

Sutjeska 2
21000 Novi Sad
tel: 021/6624-387

e-mail: knjigaso@eunet.yu  

 

Stylos art

Jevrejska 28
21000 Novi Sad
tel: 021/451-367, 011/3346-708

e-mail: izdavastvo@stylos.co.yu

www.stylos.co.yu

 

Tiski cvet

Laze Telečkog 6
21000 Novi Sad
tel: 021/526-545

e-mail: matics@eunet.yu

 

VEGA media

Bulevar Mihajla Pupina 11
21000 Novi Sad
tel: 021/47-20-452

e-mail: redakcija@vegamedia.rs

www.vegamedia.co.yu  

 

Zmaj

Tolstojeva 24
21000 Novi Sad
tel: 021/541-716, 541-720

e-mail: itpzmaj@eunet.yu

 

Mali Nemo

Jadranska 17
26000 Pančevo
tel: 013/370-313, 370-862

e-mail: malinemo@ptt.yu , office@malinemo.co.yu

www.malinemo.co.yu

 

Alfagraf

Reljkovićeva 20
21000 Petrovaradin
tel: 021/321-068

 

Futura

Petrovaradin
tel: 021/431-602

 

Srpska knjiga

Pavlovačka 27
22400 Ruma
tel: 022/422-196, 429-746

e-mail: sinisha@grafampromet.co.yu   

 

Publikum - Sombor

Čitaonička 3
Sombor
tel: 025/36-796

www.sombor.org.yu/publikum  

 

Kairos

Belilo 29
21205 Sremski Karlovci
tel: 021/882-202, 882-822
e-mail: kairos@eunet.yu 

 

Književna opština Vršac

Sterijina 34
26300 Vršac
tel: 013/839-773

e-mail: kovs@hemo.net

 

Agora

Koče Kolarova 12a
23210 Zrenjanin
tel: 023/526-738

e-mail: agora@ptt.yu , agora@neobee.net

www.agora-books.co.yu  

 

IP Adresa

Fruškogorska 37

21000 Novi Sad

tel: 454-048

e-mail: mar@eunet.yu

 

Izdavački centar Matice srpske

Matice srpske 1

21000 Novi Sad

tel: 021/528-901

e-mail: bjurusin@maticasrpska.org.yu

 
 

I z d a v a č i   n a   m a đ a r s k o m   j e z i k u

 

Prva mađarska štamparija u Vojvodini

 

Prva mađarska štamparija na prostoru današnje Vojvodine osnovana je 1844. godine kada kvalifikovani štampar Karlo Bittermann, na osnovu carsko – kraljevske privilegije, otvara svoju štampariju u Subotici. Otada pa za više od pola stoleća Subotica će igrati znatnu ulogu u kulturnom životu Mađara u Vojvodini, a Bittermannova štamparija štampaće lep broj knjiga, zatim listova i časopisa na mađarskom jeziku.

 

Izdavački zavod ForumForum-Könyvkiadó Intézet

Vojvode Mišića br.1

Novi Sad

Tel. 021/ 457 - 216

e-mail: forumkk@eunet.yu

www.forumliber.co.yu

 

Objavljuje originalne beletrističke i naučne radove na mađarskom jeziku kao i prevode srpske literatre na mađarski jezik.
Izdavač je i časopisa za književnost Hid i časopisa za društvena pitanja Letunk.

 

DOO Magyar Szó Kft

Magyar Szó Kft – D.O.O. za novinsku izdavačku delatnost,

Vojvode Mišića 1

Novi Sad

tel: 021/457-700 i 021/457-207

e-mail: foszerk@magyar-szo.co.yu

www.magyar-szo.co.yu

 

Udruženje građana zEtnazEtna Polgárok Egyesülete, Zenta

E.Kardelja 19/10

Senta

tel: 024/811854       

e-mail: office@zetna.org.yu               

webmaster@zetna.org.yu                

www.zetna.org.yu

www.zetna.org                             

 
 

I z d a v a č i   n a   s l o v a č k o m   j e z i k u

 

Novinsko – izdavačka ustanova

Hlas l'udu

Novi Sad

Bulevar oslobođenja 81/V

tel: 021/47 20 844 i 021/ 47 20 840

e-mail: hlasludu@eunet.yu

www.hlasludu.com

 

Slovački izdavački centar D.O.O.

Bački Petrovac

XIV VUSB br.4-6

tel. 021/780-144 i 021/780-291

e-mail: svcentrum@stcable.co.yu

 

Objavljuje knjige i časopise na slovačkom jeziku, uglavnom poeziju i prozu slovačkih autora u Jugoslaviji kao i časopise za književnost i umetnost Novi život.

 
I z d a v a č i   n a   r u m u n s k o m   j e z i k u

 

Novinsko – izdavačka ustanova Libertatea

NIU Libertatea, Pančevo

Žarka Zrenjanina br.7

tel: 013/353-401 i 013/353-351

e-mail: libertatea@panet.co.yu

www.libertatea.co.yu

 
Objavljuje knjige na rumunskom jeziku, časopis Lumina, i kolekciju Lumina.

Književno – umetničko društvo Tibiscus, Uzdin

Todora Vladimiresku br.176 b

tel: 013/673-856 i 013/673-262

e-mail: tibiskusuzdin@yahoo.com

www.zkvojvodina.org.yu

 

Objavljuje knjige na rumunskom jeziku.

 

I z d a v a č i   n a   r u s i n s k o m   j e z i k u

 

Gramatika bačvanьskosrimskeй bešedi / Gramatika bačko – sremskog govora Havrijila Kosteljnika prva je knjiga na rusinskom književnom jeziku koja je objavljena na prostoru današnje Vojvodine, u Sremskim Karlovcima 1923. godine.

 

Novinsko – izdavačka ustanova Ruske slovo

Novi Sad

Bulevar oslobođenja 81/VII

tel: 6613 – 697

e-mail: ruske@eunet.yu

www.ruskeslovo.com

 

Objavljuje knjige na rusinskom jeziku, kao i časopis za kulturu i umetnost Švetlosc.

Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu

Novi Sad

Vojvode Putnika br.2

tel: 021/47 54 128 i 064/19 75 281

e-mail: zkvnevladine@nscable.net ,

papugai@eunet.yu

www.druztvo.netfirms.com

 

 

I z d a v a č i   n a   h r v a t s k o m   j e z i k u

 

Novinsko – izdavačka ustanova Hrvatska riječ

Subotica,                                                   

Trg cara Jovana Nenada 15/II

tel. 024/55 33 55 i 024/55 15 78

e-mail: hr.direktor@tippnet.rs

www.hrvatskarijec.rs

 

Objavljuje knjige na hrvatskom jeziku.

 

Prva nemačka štamparija u Vojvodini

 

Prva nemačka štamparija na prostoru današnje Vojvodine osnovana je 1847. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu. Štampar Franja Pavle Pleitz, na osnovu carske privilegije, otvorio je svoju štampariju u sedištu tadašnje Torontalske županije. Kao preduzetan poslovan čovek, on je izdavanjem listova, časopisa, kalendara i raznih drugih edicija, prvo na nemačkom a zatim i na srpskom i mađarskom jeziku, tokom vremena toliko proširio i unapredio svoju štampariju, tako da je ona više decenija bila jedna od najvećih u celome Banatu.

 

Izdavači bunjevačke nacionalne zajednice

 

NIU Bunjevački informativni centar, Subotica

Trg Cara Jovana Nenada 15/1,

tel:024/523-505

e-mail: bic@tippnet.rs

 
 

I z d a v a č i  r o m s k e  n a c i o n a l n e  z a j e d n i c e

 

Novinsko – izdavačka ustanova Them  

 

Izdavači osoba sa hendikepom

 

Izdavači za slepe

 

Savez slepih Vojvodine

 

Delatnost Saveza slepih Vojvodine obuhvata  izdavačku delatnost u zvučnoj i Brajevoj tehnici i rad specijalne biblioteke za slepe «Mr Omer Marinkov». Brajeve i zvučne knjige ne mogu se kupiti na tržištu i Savez slepih Vojvodine je jedino mesto u Pokrajini gde slepi od najnižeg do najstarijeg uzrasta mogu zadovoljiti svoju potrebu za knjigom.                     

U okviru realizacije izdavačkog programa za slepe Savez, u proseku, godišnje štampa 200 naslova zvučnih knjiga (100 naslova beletristike, 30 naslova iz oblasti popularne nauke, kulture i istorije, 20 naslova dečije i omladinske književnosti, 20 naslova dela na mađarskom jeziku, 20 naslova udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola i 10 naslova za studente) i 30 naslova na Brajevoj azbuci iz beletristike, udžbenika i stručne literature.

Pored umnožavanja novih dela sa matrica, vrši i prenošenje starih matrica sa kaseta i otvorenih traka na digitalnu tehniku, odnosno na CD i DVD matrice i njihovo umnožavanje na CD za pozajmni fond Biblioteke. Takođe, Savez slepih obavlja i druge poslove od zajedničkog interesa za slepe na teritoriji Pokrajine: obezbeđuje knjige i udžbenike za slepe, stvara mogućnosti za školovanje i stručno osposobljavanje dece i omladine, prevazilaženje diskriminacije i jačanje integracije ove grupacije najteže kategorije invalida u obrazovni sistem, društvenu i radnu sredinu.

 

Savez slepih Vojvodine,

Novi Sad

Svetozara Miletića br.28

tel: 021/528-460 i 021/66 -12 -198

e-mail: sossv@neobee.net 

www.ssv.org.yu