ЗАПОСЛЕНИ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ

 

Сектор за културно наслеђе образују једно одељење и један одсек:

 

1. Одељење за културно наслеђе, информатичко-документационе послове и послове библиотеке

Душица Јурибашић

 

Начелница Одељења - Виши саветник за културно наслеђе,

Телефон: 021 487 4534

Телефакс: 021 487 4840

Канцеларија: 23 / II  

E-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs

Мр Славко Матић

Саветник за заштиту нематеријалног културног наслеђа Срба у АП Војводини и региону и међурегионалну сарадњу,

Телефон: 021 487 4642

Канцеларија: 51 / III 

E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

Тамара Бенц Рајчетић

Саветник за заштиту културних добара,

Телефон: 021 487 4872
Канцеларија:
51 / III 

E-mail:

tamara.benc-rajcetic@vojvodina.gov.rs

Др Слободан Васић

Саветник за заштиту културних добара,

Телефон: 021 487 4620,

Канцеларија: 23 / II

E-mail: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

Слађана Станојевић

Млађи саветник за заштиту нематеријалног културног наслеђа Срба у АП Војводини и региону,

Телефон: 021 487 4548

Канцеларија: 20 / III

E-mail: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs

2. Одсек за информатичко-документационе послове и послове библиотеке

Хелена Лабудовић

Шеф Одсека - Самостални саветник за информатичко-документационе послове и послове библиотеке,

Телефон: 021 487 4646; 021 457 302

Канцеларија: 27 / I

E-mail: helena.labudovic@vojvodina.gov.rs

Даниела Јовановић

Саветник - документалиста,

Телефон: 021 487 4646; 021 457 302

Канцеларија: 27 / I

E-mail: daniela.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Станимир Мрковачки

Намештеник - возач,

Телефон: 021 487 4525

 

Сектор за САВРЕМЕНО стваралаштво

 

Наталија Јосиповић

Самостални саветник за сценско стваралаштво - позориште/уметничка игра,

Телефон: 021 487 4264

Телефакс: 021 487 4840  

Канцеларија: 23 / II 

E-mail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Бојана Беговић

Самостални саветник за књижевно стваралаштво и издаваштво,

Телефон: 021 487 4437;

Канцеларија: 21 / II

E-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Наташа Матијевић

Самостални саветник за филмску уметност и остало аудиовизуелно стваралаштво,

Телефон: 021 487 4714

Канцеларија: 49 / III  

E-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Мирјана Зечевић

Саветник за визуелне уметности и мултумедије,

Телефон: 021 487 4507

Канцеларија: 50 / III  

E-mail: mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Немања Нешић

Саветник за музичко стваралаштво,

Телефон: 021 487 4560

Канцеларија: 50 / III  

E-mail: nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

 

Сектор за културу националних мањина - националних заједница

 

Ивана Рожић

Виши саветник за удружења, задужбине, фондове и фондације

Телефон: 021 487 4811

Канцеларија: 5 / III

E-mail: ivana.rozic@vojvodina.gov.rs

Такач Жужана

Саветник за културу националних мањина - националних заједница,

Телефон: 021 487 4872

Канцеларија: 51 / III
E-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

 

Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове образују два одељења и две групе:

 

1. Одељење за интерну контролу, инспекцијске, надзорне и опште правне послове
Мирјана Антић

Начелница Одељења - Виши саветник за интерну контролу, инспекцијске, надзорне и опште правне послове,

Телефон: 021 487 4523

Телефакс: 021 456 082

Канцеларија: 22 / II  

E-mail: mirjana.antic@vojvodina.gov.rs

Марко Тешић

 

Саветник за опште правне послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4842

Канцеларија: 22 / II

E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Вера Којић-Армацки

Саветник за  правне послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4181

Канцеларија: 22 / II

E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

2. Група за инспекцијски надзор и интерну контролу

Милена Продановић

Руководилац групе - Самостални саветник, инспектор за област културе и за унутрашњу финансијску контролу коришћења буџетских средстава,

Телефон: 021 487 4754

Канцеларија: 10 / III

E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Мужика Тот Золтан

Саветник, инспектор у области културе,

Телефон: 021 487 4882

Канцеларија: 10 / III  

E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

Оливера Новаковић

Саветник - инспектор за област културе,

Телефон: 021 487 4267

Канцеларија: 10 / III

E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

3. Одељење за материјално-финансијске послове

Данчица Влаовић

Начелница Одељења - Виши саветник за материјално-финансијске послове и односе са трезором,

Телефон: 021 487 4561

Телефакс: 021 487 4561

Канцеларија: 68 / III

E-mail: dancica.vlaovic@vojvodina.gov.rs

Милица Зарић

Самостални саветник за
материјално-финансијске послове,

Телефон: 021 557195; 487 4520

Канцеларија: 68 / III

E-mail: milica.zaric@vojvodina.gov.rs

1. Група за индиректне кориснике у области културе
Весна Црепуља

Руководилац групе - Самостални саветник за материјално - финансијске послове индиректних корисника у области културе,

Телефон: 021 487 4251

Канцеларија: 47 / III  

E-mail: vesna.crepulja@vojvodina.gov.rs

Печи Елизабета Сарадник за праћење финансијског пословања индиректних корисника буџетских средстава,

Телефон: 021 487 4622

Канцеларија: 68 / III

E-mail: elizabeta.peci@vojvodina.gov.rs

Татјана Дармановић

Виши референт- технички секретар,

Телефон: 021 487 4525

Телефакс: 021 456 082

Канцеларија: 37 / I

E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs

 

Сектор за јавно информисање, медије и аналитику

 

Мр Драган Трапарић

Саветник за област медија,

Телефон: 021 487 4438;

Канцеларија: 3 / III

E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs

Виолета Дубовечак

 

Саветник за медије на мађарском језику,

Телефон: 021 487 4274; 487 4271 

Канцеларија: 39/ I

E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Ева Радовановић

 

Саветник за медије на словачком језику,

Телефон: 021 487 4274; 487 4271 

Канцеларија: 39/ I

E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Печек Марина

Саветник за медије на румунском језику,

Телефон: 021 487 4274; 487 4271 

Канцеларија: 39/ I

E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

1. Група за област информисања и аналитике
Биљана Хрнчић

Руководилац групе - Самостални саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4531;
Канцеларија:
8 / III

E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Горан Јовићевић

Самостални саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4521;

Канцеларија: 8 / III

E-mail: goran.jovicevic@vojvodina.gov.rs

Калман Кунтић

Саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4540;
Канцеларија:
3 / III

E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs 

Далиборка Тасковић

Саветник за слободан приступ информацијама и web презентацију Секретаријата,

Телефон: 021 487 4687

Канцеларија: 20 / III  

E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Ненад Карлић

Виши референт - фотограф сниматељ,

Телефон: 021 487 4276;

Канцеларија: 40 2 / сутерен

E-mail: nenad.karlic@vojvodina.gov.rs

 

Сектор за односе с верским заједницама

 

Весна Радоман Рокнић

Саветник за односе с верским заједницама,

Телефон: 021 487 4738

Телефакс: 021 456 672

Канцеларија: 28 / III

E-mail: vesna.roknic@vojvodina.gov.rs

Филип Јовановић

Саветник за односе с верским заједницама,

Телефон: 021 487 4739

Телефакс: 021 456 672

Канцеларија: 29 / III

E-mail: filip.jovanovic@vojvodina.gov.rs