КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Kонкурс за суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2017. години

 

Пријава на Kонкурс за  финансирањесуфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање часописа на језицима националних мањина националних заједница у АП Војводини

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање до сада необјављених издања књига

 

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина- националних заједница у АПВ у 2017. години

- Област заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва

 

Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Пријава за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Конкурс за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури, у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава за финансирање и суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури, у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2017. години

- суфинансирање производње документарних филмова

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање- суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање до сада необјављених издања књига

 

Пријава на Конкурс за финансирање- суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АП Војводини

 
 
 

Резултати конкурса из области културе за 2016. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2015. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2014. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2013. годину