КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2017. години

 

Пријава на Kонкурс за финансирање  - суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2017.години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање производње филмова и едукативних радионица у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање производње филмова и едукативних радионица у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2017. години

 

Конкурс за финансирање ‒ суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Конкурс за финансирање ‒ суфинансирање књижевног стваралаштва и издаваштва на српском језику у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава за финансирање - суфинансирање књижевног стваралаштва и издаваштва на српском језику у АП Војводини у 2017. години

- Финансирање - суфинансирање књижевних манифестација, фестивала и награда

 

Пријава за финансирање - суфинансирање књижевног стваралаштва и издаваштва на српском језику у АП Војводини у 2017. години

-Објављивање до сада необјављених издања књига

 

Пријава за финансирање - суфинансирање књижевног стваралаштва и издаваштва на српском језику у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АП Војводини

 
 
 
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
 

Резултати конкурса за финансирање/суфинансирање фестивала и манифестација од покрајинског значаја за културу у АП Војводини у 2017. години

 

Решење о расподели средстава у области музичко стваралаштво, продукција, интерпретација и издаваштво

 

Решење о расподели средстава у области - ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално ствараластво и мултимедија, архитектура

 

Резултати Конкурса за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури, у АП Војводини у 2017. години

 

Одлука о избору пројеката из области музичког стваралаштва, продукције, интерпретације и издаваштва

 

Решење о расподели средстава у области - музичко стваралаштво, продукција, интерпретација и издаваштво

 

Одлука о избору пројеката из области сценског  стваралаштва, продукције и интерпретације

 

Решење о расподели средстава у области сценског  стваралаштва, продукције и интерпретације

 

Одлука о избору пројеката из области књижевног стваралаштва, манифестација, фестивала и смотри у АП Војводини у 2017. години

 

Решење о расподели средстава у области књижевног стваралаштва, манифестација, фестивала и смотри у АП Војводини у 2017. години

 

Одлука о избору пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, производње документарног филма, фестивала, манифестација

 

Решење о расподели средстава у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, производње документарног филма, фестивала, манифестација

 

Одлука о избору пројеката ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура

 

Решење о расподели средстава у области - ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура

 

Одлука о избору пројеката по Конкурсу за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. години - Сајам културе

 

Решење о расподели средстава по Конкурсу за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. години - Сајам културе

 

Решење о расподели средстава на основу Конкурса за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

 

Решење о расподели средстава на основу Конкурса за финансирање - суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Решење о расподели средстава у области заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа у АП Војводини

 

Решење о расподели средстава у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону

 

Решење о расподели средстава у области издавачке делатности на српском језику

 
 
КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2017. години

 

Kонкурс за финансирање/суфинансирање фестивала и манифестација од покрајинског значаја за културу у АП Војводини у 2017. години - отворен од 28. априла до 29. маја 2017. године

 

Пријава на Kонкурс за финансирање/суфинансирање фестивала и манифестација од покрајинског значаја за културу у АП Војводини у 2017. години

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Kонкурс за суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2017. години

 

Пријава на Kонкурс за  финансирањесуфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2017. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2017. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање часописа на језицима националних мањина националних заједница у АП Војводини

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање до сада необјављених издања књига

 

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина- националних заједница у АПВ у 2017. години

- Област заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва

 

Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Пријава за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Конкурс за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури, у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава за финансирање и суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури, у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2017. години

- суфинансирање производње документарних филмова

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АП Војводини у 2017. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање- суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање до сада необјављених издања књига

 

Пријава на Конкурс за финансирање- суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АП Војводини у 2017. години

- Објављивање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АП Војводини

 
 
 

Резултати конкурса из области културе за 2016. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2015. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2014. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2013. годину