Уредбa o критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

 
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
 

Резултати конкурса за суфинансирање издавачке делатности на језицима националних мањина-заједница у АПВ у 2016. години

 

Одлука о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АПВ у 2016. години

 

Резултати конкурса за суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АПВ у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање подстицања тамбурашког музичког стваралаштва од изузетног значаја у 2016. години

 

Резултати конкурса за финансирање - суфинансирање подстицања извођачке тамбурашке уметничке продукције од изузетног значаја у 2016. години

 

Резултати конкурса за финансирање - суфинансирање музичког издаваштва у области уметничке музике у 2016. години

 

Резултати конкурса за финансирање - суфинансирање производње дугометражних играних филмова у АПВ у 2016. години

 
 
КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
Конкурси су објављени у дневном листу ''ДАНАС''
24.10.2016. године

Конкурс је отворен до 03.11.2016. године
 

Измена конкурса за финансирање-суфинансирање музичког издаваштва у области уметничке музике у 2016. години

 
 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање издавачке делатности на језицима националних мањина - националних заједница у АПВ у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) - издавачка делатност на језицима националних мањина - националних заједница у АПВ у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање издавачке делатности на српском језику у АПВ у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) - издавачка делатност на српском језику у АПВ у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање музичког издаваштва у области уметничке музике у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) - музичко издаваштво у области уметничке музике у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање подстицања извођачке тамбурашке уметничке продукције од изузетног значаја у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) - подстицање извођачке тамбурашке уметничке продукције од изузетног значаја у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање подстицања уметничког тамбурашког музичког стваралаштва од изузетног значаја у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) - подстицање уметничког тамбурашког музичког стваралаштва од изузетног значаја у 2016. години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање производње дугометражних играних филмова у АПВ у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) - производња дугометражних играних филмова у АПВ у 2016. години

 

Правилник о начину критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 2016

 
 
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
 

Резултати конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2016. години

 

Резултати конкурса за суфинансирање производње документарних филмова у АП Војводини у 2016. години

 

Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2016. години

 

Резултати конкурса за суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији у 2016. години

 

Резултати конкурса за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2016. години

 

Резултати конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у 2016. години

 
 
КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
 
 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање производње документарних филмова у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) за суфинансирање производње документарних филмова у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) за суфинансирање програма и пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2016. години

 
 
КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
 
 

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години

 

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији у 2016. години

 

Конкурсна пријава (упитник) за суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и удружења Срба у Мађарској, Хрватској и Румунији у 2016. години

 
 
 

Резултати конкурса из области културе за 2015. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2014. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2013. годину