OBAVEŠTENJE

Svi Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje za 2016. godinu, biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata, u dnevnim javnim glasilima i u ''Službenom listu APV'' u februaru 2016. godine.

 
 

REZULTATI KONKURSA

 ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI

 

Rezultati konkursa za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Rezultati konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

 

Rezultati konkursa za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Rezultati konkursa za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Rezultati konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

 
 
 
KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2015. GODINI
 

Konkursi su objavljeni u dnevnom listu ''DANAS''

04.10.2014. godine

 

Konkurs je otvoren do 03.11.2014. godine

 

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

 

Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po konkursima u oblasti kulture u 2015. godini

 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za finansiranje i sufinansiranje  programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

 

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za sufinansiranje proizvodnje filmova u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za finansiranje i sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i opreme za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku - knjige u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku - časopisi  u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina - zajednica - knjige u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina - zajednica - časopisi u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

 

Konkursna prijava (upitnik) za sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina - zajednica u AP Vojvodini u 2015. godini

 
 
 

Rezultati konkursa iz oblasti kulture za 2014. godinu

 

Rezultati konkursa iz oblasti kulture za 2013. godinu

 

Rezultati konkursa iz oblasti kulture za 2012. godinu

 
Rezultati konkursa iz oblasti kulture za 2011. godinu