РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
 

Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање-суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули - 13. август 2018. године

 

Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули - 13. август 2018. године

 

Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули - 13. август 2018. године

 

Решење о додели средстава по Конкурсу за финансирање суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област визуелна уметност и мултимедија, расписаном у периоду 13. јули - 13. август 2018. године

 

Решење о додели средстава по Конкурсу за финансирање суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област објављивање до сада необјављених публикација и часописа на српском језику, расписаном у периоду 13. јули - 13. август 2018. године

 
 
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
 

Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у 2018. години удружења у области културе и уметности основано на нивоу АП Војводине - Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине

 

Решење о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2018. години

 

Решење о финансирању и суфинансирању обнове културно-историјског наслеђа (санација, рестаурација, конзервација односно ревитализација) и подстицање развоја Сремских Карловаца у 2018. години

 

Решење о додели средстава за подршку развоја библиотечко - информационе делатности -суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2018. години

 

Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АП Војводини

 
 
КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
 

Последњи дан за подношење пријава на конкурсе је

13. 08. 2018.

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на Kонкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години

 

Пријава на Kонкурс за финансирање -суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018.години

 

Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина- националних заједница у АПВ у 2018. години

- ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

 

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина- националних заједница у АПВ у 2018. години

- објављивање до сада необјављених издања књига НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина- националних заједница у АПВ у 2018. години

- ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА на језицима националних мањина националних заједница У АП ВОЈВОДИНИ

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

- ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 

- ОБЈАВЉИВАЊЕ до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

Пријава на Конкурс за финансирање суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 

- ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 
 
 
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
 

Решење o суфинансирању дела текућих расхода и издатака у 2018. години удружења у области културе и уметности основаног на нивоу  АП Војводине

 

Решење o расподели средстава на основу Конкурса за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 

Решење o расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АП Војводини у 2018. години

 

Резултати Конкурса за финансирање суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

 

Резултати Конкурса за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години

 

Резултати Конкурса за финансирање ‒ суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години

 

Резултати Конкурса за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

 

Резултати Конкурса за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Резултати Конкурса за за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, у области:

- књижевност

- ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура

- музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

- позоришна уметност и уметничка игра

 

Резултати Конкурса за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 
КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
 

Конкурс за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години - последњи дан за подношење пријаве на конкурс је 10. 04. 2018.

 

Пријава на конкурс за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 
 

Конкурс за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години - последњи дан за подношење пријаве на конкурс је 12. 03. 2018.

 

Пријава на конкурс за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

 
 

Последњи дан за подношење пријава на конкурс  је

02. 03. 2018. године

 

Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 105/2016 и 112/17)

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

 

Конкурс за финансирање суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години

 

Пријава на конкурс за финансирање  - суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. години

 

Конкурс за финансирање ‒ суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години

 

Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Пријава за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама у АП Војводини у 2018. години САЈАМ КУЛТУРЕ

 

Конкурс за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава за финансирање - суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури  у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на конкурс за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години у области књижевног стваралаштва и издаваштва

за објављивање до сада необјављених издања књига НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

 

Пријава на конкурс за финансирање суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години у области књижевног стваралаштва и издаваштва на српском језику

за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА

 

Пријава на конкурс за финансирање суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

- објављивање до сада необјављених издања књига

 

Пријава на конкурс за финансирање суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

- ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА на језицима националних мањина националних заједница У АП ВОЈВОДИНИ

 
 

Конкурс за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

 

Пријава на конкурс за финансирање - суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина националних заједница у АП Војводини у 2018. години

- ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

 
 
 
 

Резултати конкурса из области културе за 2017. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2016. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2015. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2014. годину

 

Резултати конкурса из области културе за 2013. годину