ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, (Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, треба без одлагања да доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години  

 
 
 
КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ
 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години

 

Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

 

Образац 1 - Образац за пријаву пројекта

 

Образац 1 - Образац за буџет пројекта

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

 

Чланови конкурсне комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018.  години

 
 
 
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
 

Измена решења о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

 

Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

 

Измене решења о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2018. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години

 
 
КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ
 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

 

Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

 

Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2018. години

 

Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години

 

Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

 

Образац 1 - Образац за пријаву пројекта

 

Образац 1 - Образац за буџет пројекта

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018.  години

 

Чланови комисије за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

 

Чланови комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2018. години

 
 
 

Резултати конкурса из области јавног информисања за 2017. годину

 

Резултати конкурса из области јавног информисања за 2016. годину

 

Резултати конкурса из области јавног информисања за 2015. годину