СИСТЕМ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

 

 

Заштитом и презентацијом непокретних културних добара баве се заводи за заштиту споменика културе.
У Аутономној покрајини Војводини основано је шест завода за заштиту споменика културе и то:

 

Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину
Штросмајерова 22, Петроварадин
Тел. 021/431-211, 643-25-76
Фаx: 021/6431-198
E mail: office@pzzzsk.rs  

Директор: Зоран Вапа

 

Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици
Трг слободе 1/3, Суботица
Тел: 024/557-606
Фаx: 024/557-606, 556-901
E-mail: office@heritage-su.org.rs

Директор: Александар Токовић

 

Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици
Светог Димитрија 10, Сремска Митровица
Тел: 022/612-708, 613-794
Фаx: 022/213-794
Website:
http://zavodsm.rs/ www.carskapalata.rs

E-mail: sm.zzsksm@neobee.net

Директор: Љубиша Шулаја

 

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
Жарка Зрењанина 17/1, Панчево
Тел: 013/351-472, 348-487
Фаx: 013/351-851
E-mail: office@zzskpancevo.org

директор: Миодраг Младеновић

 

Завод за заштиту споменика културе у Зрењанину
Трг др. Зорана Ђинђића бр.1, Зрењанин
Тел/фаx : 023/564 -366, 062 1150 217

E-mail: spomkultzr@gmail.com

Директор: Милан Ковачевић

 

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада у Новом Саду
Булевар Михајла Пупина 22/1, Нови Сад
Тел:557-061, 557-060
E-mail:  zzskgns@sbb.rs

в.д. директор: мр Синиша Јокић