МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

 

Покрајински секретаријат за културу своје активности на пољу међународне сарадње и европских интеграција остварује преко Одељење за уметничку продукцију, аматеризам и међународну сарадњу.
АП Војводина своје активности на пољу међународне културне сарадње и европских интеграција остварује у неколико кључних праваца: Сарадња и помоћ Србима ван матице, у оквиру еврорегиона Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ), у оквиру Скупштине европских регија (АЕР), у оквиру Асоцијације европских градова и регија културе Лес Ренцонтрес (Сусрети), у оквиру Радне заједнице подунавских земаља, преко Завода за културу Војводине, у оквиру Нордијско-Балканске сарадње, у оквиру Протокола о сарадњи са регионима у Пољској, Чешкој, Италији, Украјини, Босанској Федерацији, Ирану, Румунији, Словачкој, Кини и Аустрији и других организација и активности.