ПОМОЋНИЦИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Помоћник покрајинског секретара за културно наслеђе

 

Помоћник покрајинског секретара за уметничко стваралаштво

 

Помоћник покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу

 
Помоћник покрајинског секретара за културу националних мањина - националних заједница
 
Помоћник покрајинског секретара за манифестације, фестивале и аматеризам
 

Помоћник покрајинског секретара за опште-правне, материјално - финансијске и инспекцијско-надзорне послове

        
Помоћник покрајинског секретара за јавно информисање, медије и аналитику
        
Помоћник покрајинског секретара за односе с верским заједницама