ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА