ПОЗОРИШНО СТВАРАЛАШТВО У ВОЈВОДИНИ

 

Позоришта у Војводини

Позоришно стваралаштво у Војводини остварује се на пет језика народа и народности Војводине.
У Војводини данас ради 13 професионалних позоришта, десет за одрасле и три за децу. Од ових позоришта:
шест позоришта изводе представе на српском језику,
једно на мађарском језику, три на српском и мађарском језику и по једно позориште изводи представе на словачком, румунском и русинском језику.
Прву позоришну представу у Војводини организовао је Емануел Козачински 1734. године у Сремским Карловцима.

 

Српско народно позориште у Новом Саду
Позоришни трг 1, Нови Сад;
телефон: 021 520 091;
управник: Миливоје Млађеновић


 

Новосадско позориште - Újvidéki szinház у Новом Саду
Јована Суботића 3-5, Нови Сад
телефон: 021/ 525 552

 

 

Позориште младих у Новом Саду
Игњата Павласа 4 и 8, Нови Сад
телефон: 021/ 520534
директор: др Зоран Ђерић


 

Народно позориште - Narodno kazalište - Népszinház u Subotici

Иве Војновића 2, Суботица
телефон: 024/554-700
управник: Мр Љубица Ристовски


 

Дечје позориште - Dječje kazalište - Gyermekszínház у Суботици
Парк Рајхл Ференца 12/а, Суботица
телефон: 024/ 554-039
директор: Јака Прка Вујевић

 

 

Народно позориште ''Тоша Јовановић'' - Сцена за одрасле и Луткарска сцена у Зрењанину
Трг слободе 7, Зрењанин
телефон: 023/560-135
директор: Татјана Паскаш


 

Народно позориште у Сомбору
Трг Косте Трифковића 2, Сомбор
телефон: 025/ 437-666
управник: Биљана Кескеновић


 

Народно позориште ''Стерија'' у Вршцу и Сцена професионалног позоришта Румуна
Светосавски трг 6, Вршац
телефон: 013/ 821-110


 

Народно позориште у Кикинди
Трг српских добровољаца 28, Кикинда
телефон: 0230/ 22-638

 

 

Народно позориште ''Добрица Милутиновић'' у Сремској Митровици
Градски парк 2, Сремска Митровица
телефон: 022/615-115
директор: Татјана Марељ - Зечевић


 
 

Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу
Коллáрова 2, Бачки Петровац
телефон: 021/ 780-040
директор: Павел Чањи

 

 
  Русинско народно позориште "Петро Ризнић Ђађа" у Руском Крстуру
Русинска 75, Руски Крстур
телефон: 025/ 704-605
 

Позориште "Kosztolányi Dezsö", Szinház,

Суботица
Трг жртава фашизма 5, Суботица
телефон: 024/ 557-471