УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ЗАВОДИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА

 

Српско народно позориште,
Позоришни трг 1, Нови Сад;
телефон: 021 520 091;
в. д. управника др Зоран Ђерић

E-mail: uprava@snp.org.rs

 

Покрајински завод за заштиту споменика културе,
Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин;
телефон: 021 643 25 76;
директор Зоран Вапа

E-mail: office@pzzzsk.rs

 

Архив Војводине,
Жарка Васиљевића 2А, Нови Сад;
телефон: 021 489 18 00;
директор
др Небојша Кузмановић

E-mail: info@arhivvojvodine.org.rs

 

Музеј Војводине,
Дунавска 35-37, Нови Сад;
телефон: 021 520 135;
директор др Драго Његован

E-mail: direktor@muzejvojvodine.org.rs

E-mail: pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

 

Музеј савремене уметности Војводине,
Дунавска 37, Нови Сад;
телефон: 021 661 35 26;
в.д. директора Радован Јокић

E-mail: office@msuv.org

 

Позоришни музеј Војводине,
Краља Александра 21, Нови Сад;
телефон: 021 661 33 22;
в.д. директора
Миодраг Кајтез

E-mail: info@pmv.org.rs

 

Спомен збирка Павла Бељанског,
Трг Галерија 2, Нови Сад;
телефон: 021 528 185; 472 99 66;
в.д. управникa
мр Милана Квас

E-mail: kontakt@pavle-beljanski.museum

 

Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића,
Васе Стајића 1, Нови Сад;
телефон: 021 520 467, 520 223;
директор мр
Милета Поштић

E-mail: direktor@rmamuzic.rs

E-mail: sekretar@rmamuzic.rs

 

Народно позориште - Nepszinhaz - Narodno kazalište,

Сенћански пут 71, Суботица;
телефон: 024 553 081, 554 700;
в.д. управника Милош Станковић

E-mail: npnkn@npnkn.org

 

Завод за културу Војводине,
Војводе Путника 2, Нови Сад;
телефон: 021 475 41 28, 475-41-48;
директор Смиљана Влајић

E-mail: office@zkv.rs

 

Издавачки завод Форум - Forum Könyvkiadó Intézet

за издавање књига и часописа,
Војводе Мишића 1, Нови Сад;
телефон: 021 457 216;
директор-одговорни уредник Вираг Габор

E-mail: direktor@forumliber.rs

 

 

Војвођански симфонијски оркестар
Змај Јовина 1, Нови Сад;
поштански фах: 313
телефон: 021 446 095
директор: Роман Бугар

E-mail: vsimfonic@gmail.com

 
 

ЗАВОДИ ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ВОЈВОДИНЕ