БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

 

По броју публикација Библиотека Матице Српске је друга библиотека у земљи.

Поред књижног фонда од скоро три милиона књига поседује највећу збирку старе и ретке књиге и највећи електронски каталог у земљи.

 

Biblioteka Matice srpske

У низу бројних и разноврсних делатности, Библиотека Матице Српске прикупља обавезан примерак на територији Војводине, обрађује публикације у штампи (ЦИП), традиционално сарађује са преко тристотине иностраних институција, а поседује и стране базе података на компакт дисковима.