МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВОЈВОДИНИ

 

Важећим Законом о библиотечкој делатности (Службени гласник РС 34/94), Народна библиотека Србије обавља матичне послове за све библиотеке и организационе јединице у земљи, при чему су матични послови за библиотеке на територији одређених општина и за организационе јединице (огранке) од стране Министра културе Републике Србије поверени одређеним библиотекама.

 

Тако су матични послови поверени следећим библиотекама у Војводини:
 

Градска библиотека, Нови Сад,
Дунавска 1
директор: Драган Којић
телефон: 021/525-540

e-mail: gradskabibliotekans@gmail.com

 

Градска народна библиотека
"Жарко Зрењанин" , Зрењанин,
Трг слободе 2
директор: Владимир Васиљев
телефон: 023/566-210
телефакс: 023/530 744
e-mail:
biblioteka@zrbiblio.rs

 

Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор,
Трг цара Лазара 3
в.д. директор: Владимир Јерковић
телефон/фаx: 025/482-827; 431-011; 420-266
e-mail:
biblioso@eunet.rs

Градска библиотека Панчево,
Немањина 1
директор: Дејан Боснић
телефон: 013/2513-755; 314-455; 314-655
телефаx: 013/2514-755
e-mail:

paknjiga@biblioteka-pancevo.org.rs

maticno@biblioteka-pancevo.org.rs

Библиотека "Глигорије Возаровић" ,
Сремска Митровица,
Вука Караџића 1
директор: Живка Матић
e-mail:
zmatic@bgvsm.org.rs

Градска библиотека Суботица,
Цара Душана 2
телефон: 024/553-115
телефаx: 024/521-383
e-mail:
subiblioteka@gmail.com

 

Народна библиотека "Јован Поповић", Кикинда
Трг српских добровољаца 57
директор: Радмила Перовић
телефон: 0230/435-126; 0230/
421-458
телефаx: 0230/
422-533
e-mail:
direktor
@kibiblioteka.org.rs

Градска библиотека Вршац,
Вршац, Светосавски трг 2
директор: Даринка Михајловић,
телефон: 013/ 832-955
e-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs