Конкурси из области културе

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

1. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години

2. Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години

3. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години

4. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
– Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
– Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
– Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години
– за објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО
– за књижевне награде, манифестације и фестивале

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години
– за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ