Конкурси из области културе

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Пријава за конкурс

Конкурс за рестаурацију филмског фонда АП Војводине

Решење о суфинансирању пројекта „Пазова – кућа за нас: конзервација, рестаурација и ревитализација куће Јанка Чмелика у Старој Пазови и седиште музејске збирке“ без јавног конкурса у 2021. години

1а. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години

1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години

2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2021. години

3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2021. години

4. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – сценско стваралаштво

5a. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – музичко стваралаштво

5. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – музичко стваралаштво

6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – визуелно стваралаштво и мултумедија

7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – књижевно стваралаштво и издаваштво

8. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години

9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години


КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Измена Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години

Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години  производња филмова
– за производњу играних и документарних филмова, као и комбинације ових филмских родова

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години  – манифестације, фестивали и други пројекти
– за филмске манифестације, фестивале, колоније и остале пројекте у области филмске уметности


1. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години

2. Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2021. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2021. години

3. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини 

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини

4. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години
– Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години
– Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години
– Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва   у АП Војводини у 2021. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години
за објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО
– за књижевне награде, манифестације и фестивале

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години
– за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ