Конкурси из области културе

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

  1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години
  2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – визуелно стваралаштво и мултимедија
  3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – музичко стваралаштво
  4. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
  5. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра
  6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – област књижевност
  7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години
  8. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години
  9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години
  10. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години

________________________________________________________________________________________________________

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години

Пријава за финансирање пројеката заштите, рестаурације,  дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години

Пријава на конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремањa објекатa културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години

Измена конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години

1. Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности  и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години  производња филмова

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години  – манифестације, фестивали и други пројекти

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години

3. Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години

4. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
– Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
– Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
– Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

6. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години
– за објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО
– за књижевне награде, манифестације и фестивале

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2022. години
– за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ