KONKURS ZA DODELU NAGRADE „MEDIJAKULT“

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ i u 2019. godini želi da nagradom „Medijakult“ afirmiše i podrži kreativno televizijsko stvaralaštvo u oblasti kulture. S toga je ova institucija pozvala televizijske kuće da sa TV emisijama iz oblasti kulture, a koja se tematski odnosi na kulturni prostor Vojvodine, prijave  na konkurs „Medijakult“.

Na Konkursu mogu učestvovati sve televizijske produkcijske kuće koje svoje emisije konkurentne u okviru oblasti kulture čiji sadržaj se tematski odnosi na kulturni prostor Vojvodine dostave Kulturnom centru Vojvodine „Miloš Crnjanski“, Vojvode Putnika 2, 21101 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs Medijakult“.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2019. godine.

Sve prijavljene radove pregledaće žiri u čijem sastavu će biti ugledni poznavaoci TV stvaralaštva, a u decembru mesecu 2019. godine će u Novom Sadu, po sedmi put biti uručena nagrada „Medijakult“ koju Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ svake godine dodeljuje autorima TV emisije iz oblasti kulture koja se tematski odnosi na kulturni prostor Vojvodine. 

Nagrada „Medijakult“ se sastoji od diplome, novčanog iznosa i publikovanja nagrađene emisije na DVD -u.

U okviru nagrade „Medijakult“, Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ po prvi put dodeljuje i specijalnu nagradu za TV emisiju iz oblasti srpske kulture realizovanu u regionu i dijaspori u vidu plakete.

Propozicije Konkursa su sledeće:

1.     Pravo učešća na Konkursu imaju autori emisija koji su svojim radom, delovanjem i stvaralaštvom vezani za prostor Autonomne pokrajine Vojvodine;

2.     Pravo učešća na Konkursu imaju autori TV emisija koje su realizovane u periodu od novembra 2018. do oktobra 2019. godine;

3.     Emisije mogu biti na srpskom jeziku, a ako su na jezicima nacionalnih manjina  potrebno je dostaviti prevod emisije na srpski jezik;

4.     Vreme trajanja emisija nije ograničeno;

5.     Svaki konkursni paket mora da sadrži:

•      snimak TV emisije u tri primerka snimljene u DVD formatu (bez fizičkih oštećenja, ogrebotina i sl. u regularnom DVD zapisu – mogućnost reprodukovanja na običnom DVD plejeru)

•      uredno popunjen Prijavni list,

•      filmografiju autora sa biografijom i fotografijom,

•      par fotografija iz TV emisije,

•      ukoliko jedan autor konkuriše sa više emisija, svaka treba da bude snimljena na posebnom nosaču i propraćena Prijavnim listom,

•      slanje emisija snimljenih na „CD-R“ formatu značiće automatsku diskvalifikaciju.

6.     Konkursnu dokumentaciju slati na adresu:

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ , Vojvode Putnika 2, 21101 Novi Sad

sa naznakom „ Za konkurs „Medijakult“