Конкурси из области културе

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

  1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројаката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
  2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години
  3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

  1. Конкурс за суфинансирање пројаката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

1.1. Пријава на Конкурс за суфинансирање пројаката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години


КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

  1. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

1.1. Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019.години

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

2.1. Пријава на конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години
*Објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

2.2. Пријава на конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години
*ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

  1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години
  2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години
  3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години
  4. Решење о додели средстава на основу Конкурса за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години (овај наслов се односи на следеће  наведене резултате конкурса 5, 6, 7 и 8)

5. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

6. књижевно стваралаштво

7. визуелна уметност и мултумедија

8. сценско стваралаштво

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

1.Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години

1.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години

2.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години

3. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

3.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

4. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години

4.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години *Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

4.2. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години *Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

4.3. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години *Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

5.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

5.2. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
*Објављивање до сада необјављених публикација на српском језику

5.3. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
*Објављивање часописа на српском језику

5.4. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
*Књижевно стваралаштво и издаваштво – за књижевне награде, манифестације и фестивале