Конкурси из области културе

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

1.Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област сценско стваралаштво

3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. години

4. Решење о додели средстава на основу Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

5. Решење о додели срестава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години

6.1. Измена Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област музичко стваралаштво

6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област музичко стваралаштво

7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област визуелно стваралаштво и мултимедија

8. Решење о додели средстава по расписаном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години

9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област књижевност

10. Решење о додели средстава по расписаном јавном Кoнкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години


КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

Пријава за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације,  дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

1. Обавештење – Конкурс

2. Решење о поништењу  Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години


КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Кoнкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години  производња филмова –

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години  – манифестације, фестивали и други пројекти

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације,  дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

1. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години

1.1. Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години

2. Изменa конкурса за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години

2.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2020. години

2.2. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години
за објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

2.3. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО
– за књижевне награде, манифестације и фестивале

2.4. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години
– за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

3. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години

3.1. Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020.години

4. Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. години

4.1. Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. години

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

5.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
– Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

5.2. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
– Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

5.3. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
– Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини