Конкурси из области културе

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Обавештење учесницима на конкурсу којима буду одобрена средства

1. Решење о избору издавача, односно њихових публикација, које ће бити откупљене за потребе јавних библиотека на територији АП Војводине, по Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

2.Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – књижевност

3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

4. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2023. години

5. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. години

6a. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – сценско стваралаштво

6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање –        суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – сценско стваралаштво

7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – визуелно стваралаштво и мултимедија

8. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години

9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – музичко стваралаштво

10. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2023. години

11. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години


КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2023. години

Пријава на конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2023. години

1. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

PÁLYÁZATOT hirdet a Vajdaság autonóm tartományi nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek kultúrája és művelődése szempontjából jelentős programok és projektek 2023. évi finanszírozására és társfinanszírozására

SÚBEH o financovanie – spolufinancovanie projektov významných pre kultúru a umenie národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v AP Vojvodine v roku 2023.

CONCURS pentru finanţarea – cofinanţarea proiectelor de importanţă pentru cultura şi arta minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale din P.A. Voivodina în anul 2023

КОНКУРС за финансованє – софинансованє проєктох од значносци за културу и уметносц националних меншинох – националних заєднїцох у АП Войводини у 2023. року

NATJEČAJ za financiranje – sufinanciranje projekata od značaja za kulturu i umjetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2023. godini

Пријава на Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години
– Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

Пријава на Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години
– Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

Пријава на Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години
– Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

2а. ИЗМЕНА КОНКУРСА за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремањa објекатa културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години

3. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години

4. Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. години

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2023. години

6. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва   у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2023. години
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО
-за књижевне награде, манифестације, фестивале и учешће на сајмовима књига у земљи

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години
– за објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години
– за ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

7a. ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСА за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

7. Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

Образац 1 пријаве на Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

Образац 2 пријаве на Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

8. Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2023. години

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2023. години
производња филмова –

Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2023. години
 – манифестације, фестивали и други пројекти