Јавни конкурси

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Образац изјава

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Образац изјава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – САВЕТНИК ЗА МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ИЗЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – САВЕТНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ИЗЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – САВЕТНИК ИНСПЕКТОР ЗА ОБЛАСТ КУЛТУРЕ И ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ИЗЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – САВЕТНИК ЗА МЕДИЈЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ИЗЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС – САВЕТНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ИЗЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРИПРАВНИКА  У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ИЗЈАВА

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Образац изјаве

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Образац изјаве