Köztájékoztatási, média és elemzések Főosztálya – hatásköre

Ez a Főosztály tanulmányi analitikus, statisztikai-evidenciós és szakmai munkákat végez, melyek a köztájékoztatásra, médiákra és az elemzésre vonatkoznak ; meghozza Vajdaság AT területére vonatkozó köztájékoztatási stratégiai fejlesztési tervet, összhangban a tájékoztatásra vonatkozó  köztársasági stratégiával; előkészíti a jelentéseket és elemzéseket Vajdaság AT kormánya és képviselőháza részére a köztájékoztatás területén; követi és felméri az állapotokat a  köztájékoztatás területén, továbbá egyéb feladatokat lát el Vajdaság AT köztájékoztatásának fejlesztése területén; eszközöket és egyéb feltételeket biztosít a közérdek megvalósításának céljából a köztájékoztatás területén, felosztja az eszközöket nyilvános pályázatok és egyedi juttatások alapján figyelembe véve az állami támogatás elosztásának elveit az egyenlőtlen verseny kizárásával és megkülönböztetés nélkül; eszközöket és egyéb feltételeket biztosít a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvén működő médiák számára összhangban a törvénnyel; eszközöket vagy feltételeket biztosít az egyedi szükségletekre szoruló személyek jogainak megvalósítása céljából, a zökkenőmentes tájékoztatása céljából; részben biztosítja az eszközöket a nyilvános médiatevékenységek finanszírozásához, konkrétan az új technológiát alkalmazó projektek részére, az archívumok digitalizációjára, a digitalizációra szolgáló technológiai felszerelések projektjeinek eszközbiztosítására, az elosztórendszer fejlesztéséhez, összhangban azon lehetőségekkel, melyeket a digitalizáció eredményez és egyéb kiemelet társadalmi jelentőségű projekteket a köztájékoztatás területére vonatkozó törvénnyel összhangban,  megküldi a Médiaregiszterbe azon pénzösszegekre vonatkozó adatokat, melyeket a Titkárság jóváhagyott a köztájékoztatási eszközök számára; elvégzi a tartományi szervek és szervezetek munkájának átláthatóságára vonatkozó feladatokat; követi az írott és elektronikus sajtószerveket, előkészíti és kidolgozza ezek tartalmának áttekintését és elemzéseket végez; Vajdaság AT-re vonatkozó publikációkat ad ki;  végrehajtói, szakmai és fejlesztési munkákat végez a tartományi közigazgatás részére, és ellenőrzi a köztájékoztatásra és médiákra vonatkozó előírások végrehajtását.

A Köztájékoztatási, média és elemző Főosztály a következő alosztályokra tagolódik:

1) Köztájékoztatási, média és elemző alosztály.