Подршка мултикултуралности и интеркултуралности кроз промоцију богатства различитости

„Мултикултуралност и интеркултуралност у Републици Србији – добре праксе и изазови“, била је тема друштвеног дијалога, који су, 17. новембра, у Медија центру Радио телевизије Војводине, организовали Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.  

Овај догађај је одржан у склопу промоције јубилеја од глобалног значаја, 75 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима и Међународног дана толеранције, који се обележава сваког 16. новембра, са намером да се, нарочито млађим генерацијама, укаже на значај универзалних вредности и културе људских права. У складу са тим идејама, одржане су две панел дискусије, „Култура као основ мултукултуралности“ и „Улога медија – од мултукултуралности до интеркултуралности“.  

У другој панел дискусији, испред Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, присутнима се обратио подсекретар Станислав Радуловић и истакао: „Обављајући послове у Покрајинском секретаријату, сусрео сам се са посебним сензибилитетом за остваривање права у контексту развоја мултикултуралности, чиме су обезбеђени: унапређен одрживи оквир конкурсног суфинансирања, концепт субвенционисања гласила на језицима националних мањина и континуиран дијалог између свих чинилаца у овом пољу“.

Подсекретар је своје излагање завршио закључком да Република Србија, а самим тим и Аутономна Покрајина Војводина, као простор аутентичне мултикултуралности кроз векове, у том смислу има компаративну предност у међународним оквирима, а да је наша заједничка мисија да чувамо и унапређујемо богатство различитости у будућности кроз дијалог и међусобно поштовање и уважавање.

Помоћник покрајинског секретара за културу у сектору за јавно информисање, медије и аналитику, мр Драган Трапарић присутне је подсетио да је Србија као сукцесор међународноправног субјективитета Државне заједнице Србија и Црна Гора, постала страна уговорница у Оквирној конвенцији Савета Европе за заштиту националних  мањина (Оквирна конвенција,1998), те да је и потписница Европске повеље о регионалним и мањинским језицима, коју је ратификовла тадашња државна заједница децембра 2005. године.

„Уставом Републике Србије јемчи се слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом, или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, дакле нашим Уставом је гарантована слобода медија“ истакао је Трапарић и додао: „Устав Републике Србије из 2006. године, први пут је, у уставној историји Србије, увео одељак под називом „Права припадника националних мањина“, као и право на информисање на матерњем језику, као једно од мањинских права“.

„У области информисања Србија је дужна да подстиче дух толеранције и међукултурног дијалога. Конкретна подршка Покрајинског секретаријата се у пракси огледа у финансирању конкурса и давању субвенција, па је тако 2023. године од укупно 70 милиона динара по пројектном суфинансирању, секретаријат суфинасирао пројекте на језицима националних заједница са 11.650.000 динара. Такође су средства за субвенције значајно увећана, те је у периоду од 2016. до 2023. године, тај скок износио са 264.804.960 на 490 милиона динара. У овој години је од укупно додељених 560 милиона динара, 89.6 одсто опредељено за пројекте на језицима националних заједница, док је пројектима на српском језику намењено 10.4“, изнео је у свом обраћању мр Драган Трапарић, помоћник покрајинског секретара за културу у сектору за јавно информисање, медије и аналитику.

Примерима добре праксе, као и апострофирањем простора за побољшање мултикултуралности и интеркултуралности путем дијалога и сарадње, обогатили су овај панел својим излагањима и остали учесници проф. др Дубравка Валић Недељковић, испред Новосадске новинарске школе, Душко Јовановић, одговорни уредник Ромске редакције Трећег канала радија РТВ, Мартон Атила, помоћник главног и одговорног уредника Другог програма РТВ, Далибор Мергел, уредник у редакцији на хрватском језику РТВ и Озрен Симјановски испред Македонског информативног и издавачког центра.    

Континуирана посвећеност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама концепту мултикултуралности и интеркултуралности кроз медије, најјасније се огледа у пружању финансијске подршке Радио телевизији Војводине, као регионалном јавном сервису, у чијим оквирима своје програме емитују и редакције на језицима мањинских заједница, издавању новина чији су оснивачи национални савети националних мањина, као и кроз остваривање пројеката на језицима мањина које реализују приватни медији и медији цивилног сектора.