Sectorul pentru patrimoniul cultural – competențele

Prezentul sector efectuează activitățile de studii și analitice, administrative și de evidență și statistice care se referă la redactarea informațiilor, analiza și raportarea privind situația în domeniul culturii și artei pentru nevoile Guvernului Provincial și Adunării Provinciei Autonome Voivodina (în continuare:  Guvernul și Adunarea);urmărește legile din domeniul culturii și alte reglementări prin care se stipulează domeniul protecției bunurilor culturale, urmărește aplicarea acestor reglementări în teritoriul provinciei, urmărește aplicarea politicii culturale și a strategiei de dezvoltare a culturii în Provincie, publică și realizează concursurile pentru finanțarea și cofinanțaea programelor și proiectelor din domeniul culturii și artei, urmărește activitatea și realizarea programelor instituțiilor de protecție a patrimoniului cultural al căror fondator este P.A. Voivodina; stabilește funcțiile instituțiilor de origine din domeniul protecției bunurilor culturale, în confomritate cu legea; eliberează autorizații cetățenilor străini pentru folsoirea materialelor filmate de arhivă; eliberează autorizații pentru transportarea bunurilor care se bucură de protecția prealabilă în străinătate; reglementează condiții suplimentare pentru activitatea instituțiilor și propune soluții pentru funcționarea instituțiilor de origine din teritoriul P.A. Voivodina; stabilește îndeplinirea condițiilor pentru începutul activității și a efectuării activităților instituțiilor  de protecție și a bibliotecilor din teritoriul P.A. Voivoidina în conformitate cu legea, cerceteazo studiază și analizează efectele soluționărilor sistematice în domeniul protecției bunurilor culturale, activității informaționale și de bibliotecă și creației culturale; propune rețeaua instituțiilor de protecție  de protecție și de biblioteci din teritoriul P.A. Voivodina iniţiază procedura de stabilire a bunurilor culturale imobile în teritoriul P.A. Voivodina și pentru suspendarea executării planurilor urbanistice și teritoriale dacă periclitează monumentele de cultură în teritoriul Provinciei; dă aviz consultativ privind anteproiectele planurilor teritoriale și urbanistice pentru teritoriul P.A.Voivodina; stabileşte condiţiile pentru întreprinderea măsurilor tehnice de protecţie şi a altor lucrări legate de bunurile culturale imobile atunci când pentru teritoriul P.A. Voivodina, proiecte şi documente pentru executarea acestor lucrări, elaborează Institutul pentru Protecţia Patrimoniului Cultural; eliberează autorizația pentru dislocarea bunului cultural imobil din teritoriul P.A. Voivodina la o nouă locație, cu excepția bunului cultural de valaore deosebită, respectiv bunurile culturale de valoare excepțională; înființează comisia la o instituție de origine corespunzătoare de protecție pentru susținerea examenului de specialitate al angajaților în instituțiile de protecție a bunurilor culturale; cooperează cu organele provinciale, republicane, organele din orașe și unități ale autoguvernării locale, instituțiile din domeniul culturii, organizațiile nonguvernamentale și alte organizații din domeniul culturii și artei la activitățile ce țin de protecția patrimoniului cultural, activități informaționale și de bibliotecă și implementarea strategiei culturale și programelor de dezvoltare culturală; stabilește programul de cooperare cu organizațiile turistice în vederea coordonării acțiunilor la prezentarea monumentelor de cultură și manifestărilor din domeniul culturii și artei, și protecția patrimonniului cultural; efectuează activitățile care se referă la redactarea informațiilor, analizelor și rapoartelor despre cooperarea interregională în domeniul culturii; urmărește și realizează concursurile interregionale pentru finanțarea și cofinanțarea programelor și proiectelor din domeniul culturii, propune soluții pentru depășirea problemelor dacă apar la realizarea acestora, analizează și urmărește posibilitățile și crearea de condiții pentru participarea la concurs pentru finanțarea programelor și proiectelor din domeniul culturii din fondurile europene; efectuează activități informaționale și de bibliotecă, activități de colectare, selectare, semnare și păstrare a materialelor documentare; efectuează prelucarea nominală, tematică și decimală a publicațiilor seriale, precum și informarea beneficiarilor.

În Sectorul pentru patrimoniul cultural, unitățile interne restrânse sunt:

1)Departamentul pentru patrimoniul cultural, activități informaționale și de documentare și activități de bibliotecă, în cadrul căruia se organizează, 2) Secția pentru activități informaționale și de documentare și activități de bibliotecă.