Сектор за јавно информисање, медије и аналитику – запослени

Мр Драган Трапарић, в.д. помоћника секретара

Сектор за јавно информисање, медије и аналитику образују одељење за јавно информисање, медије и аналитику и група за јавно информисање и аналитику
Одељење за јавно информисање, медије и аналитику
Далиборка Тасковић Саветник за слободан приступ информацијама и веб презентацију Секретаријата – координатор,

Телефон: 021 487 4687
Канцеларија: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Виолета Дубовечак Саветник за медије на мађарском језику,

Телефон: 021 487 4521;
Канцеларија: 8 / III
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Марина Печек  Саветник за медије на румунском језику,

Телефон: 021 487 4271;
Канцеларија: 8 / III
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

Јелена Богосављев Саветник за медије,

Телефон: 021 487 4368;
Канцеларија: 8 / III
E-mail: jelena.bogosavljev@vojvodina.gov.rs

Група за јавно информисање и аналитику
Биљана Ивић Руководилац групе – Самостални саветник за јавно информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4531;
Канцеларија: 3  /  III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Калман Кунтић Саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4540;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Горан Пауновић Саветник за послове у области информисања,

Телефон: 021 487 4659
Канцеларија: 3 / III
E-mail: goran.paunovic@vojvodina.gov.rs