Сектор за јавно информисање, медије и аналитику – запослени

Сектор за јавно информисање, медије и аналитику образује одељење за јавно информисање, медије и аналитику
Одељење за јавно информисање, медије и аналитику
Биљана Хрнчић Начелница одељења – Самостални саветник за јавно информисање, медије и аналитику,

Телефон: 021 487 4531;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Калман Кунтић Саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4540;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Далиборка Тасковић Саветник за слободан приступ информацијама и веб презентацију Секретаријата,

Телефон: 021 487 4687
Канцеларија: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Виолета Дубовечак Саветник за медије на мађарском језику,

Телефон: 021 487 4521;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Марина Печек  Саветник за медије на румунском језику,

Телефон: 021 487 4271;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

Драгана Колунџић Саветник за медије,

Телефон: 021 487 4525;
Канцеларија: 37 / I
E-mail: dragana.kolundzic@vojvodina.gov.rs