Predavanje u terapijskoj zajednici Zemlja Živih

Pomoćnik Miroslav Ilić posetio je Zajednicu za psiho-socijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti „Zemlja Živih“ u Brajkovcu, kod Lazarevca. „Zemlja Živih“ je ustanova Srpske Pravoslavne Crkve i osnovana je 2006. godine. Tom prilikom, Ilić je održao štićenicima predavanje na temu Zadužbinarstvo kao rezultat saradnje Crkve i države, govoreći o brojnim primerima sabornosti i preduzetništva srpske elite  iz 19. i 20. stoleća. Srpska privredna elita je svoj kapital ujedinjavala oko projekata srpske zajednice, te je svoje velike poslovne uspehe upotrebljavala za opšte dobro – od Svetog Save, koji je institucionalizovao zadužbinarstvo kao dobrotvornu delatnost, do Ilije Milosavljevića Kolarca, Nikole Spasića, Luke Ćelovića, episkopa Nikolaja Velimirovića, Mihajla Pupina i Nikole Tesle.

S obzirom na to da život u terapijskoj zajednici podrazumeva svakodnevne aktivnosti, predavanje je deo radne terapije kao aktivnosti u procesu rehabilitacije štićenika.

U prethodnom periodu, pomoćnik Ilić je posetio još dve terapijske zajednice „Zemlja Živih“ u kojoj, takođe, borave muškarci. To su Čenej i Vilovo. U planu je poseta i jedinoj, za sada, preostaloj zajednici u Krčedinu u kojoj su štićenici žene.