Резултати конкурса – архива

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

2023. година1. Решење – област јавног информисања осетљивих група
2б. Решење – унапређење професионалних стандарда
2а. Решење – поништава се Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда, број 137-451-38/2023-05 од 31. 03. 2023. године
2. Решење – унапређење професионалних стандарда
3а. Решење о измени решења – производња медијских садржаја
3. Решење – производња медијских садржаја
4. Решење о изменама и допуни Решења – појединачна давања за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
2022. година1а. Решење о изменама Решења – производња медијских садржаја
1. Решење – производња медијских садржаја
2. Решење – област јавног информисања осетљивих група
3а. Решење о изменама Решења – унапређење професионалних стандарда
3. Решење – унапређење професионалних стандарда
2021. година1а. Решење о измени Решења – производња медијских садржаја
1. Решење – производња медијских садржаја
2. Решење – унапређење професионалних стандарда
3. Решење – област јавног информисања осетљивих група
2020. година1. Решење – унапређење професионалних стандарда
2. Решење – област јавног информисања осетљивих група
3. Решење – производња медијских садржаја
4. Решење – подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу
2019. година1. Решење – производња медијских садржаја на језицима националних мањина
2. Решење – унапређење професионалних стандарда
3. Решење – област јавног информисања осетљивих група
4. Решење – подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу
5. Решење – производња медијских садржаја
2018. година1. Решење – производња медијских садржаја на језицима националних мањина
2. Решење – област јавног информисања осетљивих група
3а. Измена Решења – подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу
3. Решење – подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу
4. Решење – унапређење професионалних стандарда
5. Решење – област јавног информисања осетљивих група
6а. Измена Решења – производња медијских садржаја
6. Решење – производња медијских саджаја