Задужбине, фондови и фондације

Задужбине, фондови и фондације

Надлежност Секретаријата

Закон о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон)

Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима („Сл. гласник СРС“, бр. 59/89 и „Сл. гласник РС“, број 88/2010 – др. закон)

Регистар фондова

Лице задужено за издавање потврда: Ивана Рожић

Телефон: 021 487 4811