Обавештења

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, треба без одлагања да доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Обавештење о додељеној државној помоћи