Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу – запослени

Весна Црепуља,  в.д. помоћника секретара

Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу образују три одељења и група:
1. Одељење за опште-правне послове
Лавиниа Тапалага Гачевић

Начелница Одељења – Самостални саветник за опште правне послове,

Телефон: 021 487 4302
Канцеларија: 39a / I
E-mail: lavinia.tapalaga@vojvodina.gov.rs

Вера Којић Самостални саветник за правне послове и послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4181
Канцеларија: 39 / I
E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

Марина Деспинић Саветник за опште-правне послове у области културе,

Телефон: 021 487 4853
Канцеларија: 39a / I
E-mail: marina.despinic@vojvodina.gov.rs

Здравко Рацић Саветник за опште-правне послове у области јавног информисања и верских заједница,

Телефон: 021 457 182
Канцеларија: 39 / I
E-mail: zdravko.racic@vojvodina.gov.rs

Мужика Тот Золтан Саветник за правне послове,

Телефон: 021 487 4882
Канцеларија: 10 / III
E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

2. Одељење за инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу
Марко Тешић Начелник одељења – Самостални саветник за инспекцијске послове и интерну контролу,

Телефон: 021 487 4842
Канцеларија: 22 / II
E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Милена Продановић Самостални саветник, инспектор у области културе и за интерну контролу коришћења буџетских средстава у области културе,

Телефон: 021 487 4754
Канцеларија: 10 / III
E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Оливера Новаковић Саветник – инспектор у области културе,

Телефон: 021 487 4267
Канцеларија: 10 / III
E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

Милана Татић Самостални саветник – инспектор у области културе,

Телефон: 021 487 4842
Канцеларија: 22 / II
E-mail: milana.tatic@vojvodina.gov.rs

Јелена Јагњић Саветник – инспектор за област културе и за интерну контролу коришћења буџетских средстава у области културе,

Телефон: 021 456 082
Канцеларија: 10 / III
E-mail: jelena.jagnjic@vojvodina.gov.rs

3. Одељење за материјално-финансијске послове
Марија Милић Саветник за материјално-финансијске послове,

Телефон: 021 487 4520
Канцеларија: 67 / III
E-mail: marija.milic@vojvodina.gov.rs

Дејан Обрадовић Млађи саветник за правне и финансијске послове,

Телефон: 021 487 4622
Канцеларија: 68 / III
E-mail: dejan.obradovic@vojvodina.gov.rs 

Татјана Дармановић Виши референт- технички секретар,

Телефон: 021 487 4525
Телефакс: 021 456 082
Канцеларија: 37 / I
E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs

1. Група за индиректне кориснике у области културе
Невена Илић Руководилац групе – Самостални саветник за материјално – финансијске послове индиректних корисника у области културе,

Телефон: 021 487 4864
Канцеларија: 47 / III
E-mail: nevena.ilic@vojvodina.gov.rs