Финансијски план

Закон о буџетском систему

Измене и допуне финансијског плана Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2024. годину, март 2024

Финансијски план за 2024. годину, новембар 2023

Измене и допуне финансијског плана Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2023. годину, новембар 2023.

Измене и допуне финансијског плана Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2023. годину, септембар 2023.

Измене и допуне финансијског плана Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2023. годину, јул 2023.

Финансијски план за 2023. годину, јануар 2023.

Извештај о извршењу финансијског плана Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период од 01. 01. 2022. – 31. 12. 2022. године

Финансијски план за 2022. годину, септембар 2022.

Финансијски план за 2022. годину, јануар 2022.

Финансијски план за 2021. годину, септембар 2021.

Финансијски план за 2021. годину, јануар 2021.

Финансијски план за 2020. годину, мај 2020.

Финансијски план за 2020. годину, јануар 2020.

Финансијски план за 2019. годину, септембар 2019.

Финансијски план за 2019. годину, јануар 2019.

Финансијски план за 2018. годину, септембар 2018.

Финансијски план за 2018. годину, јун 2018.

Финансијски план за 2018. годину, април 2018.