Финансијски план

Закон о буџетском систему

Финансијски план за 2023. годину, јануар 2023.

Извештај о извршењу буџета Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период 01. 01 – 30. 09. 2022. године

Финансијски план за 2022. годину, септембар 2022.

Финансијски план за 2022. годину, јануар 2022.

Финансијски план за 2021. годину, септембар 2021.

Финансијски план за 2021. годину, јануар 2021.

Финансијски план за 2020. годину, мај 2020.

Финансијски план за 2020. годину, јануар 2020.

Финансијски план за 2019. годину, септембар 2019.

Финансијски план за 2019. годину, јануар 2019.

Финансијски план за 2018. годину, септембар 2018.

Финансијски план за 2018. годину, јун 2018.

Финансијски план за 2018. годину, април 2018.