Кабинет секретара

Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4525;
Е-mail: dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 37/I

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Goran-Kauric.jpg

Горан Каурић, заменик покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4476;
E-mail: goran.kauric@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 21/II

Станислав Радуловић, в.д. подсекретара – [биографија]

Телефон: 021 487 4524;
E-mail: stanislav.radulovic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 38/I