Решења-јавно информисање

2023. година

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2023. години

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2023. ГОДИНИ

Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2023. години

Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница за 2023. годину


ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2022. ГОДИНИ

Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница за 2022. годину

Решење о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2022. години


2021. година

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2021. години

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2021. ГОДИНИ

1. Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2021. години

2. Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2021. години


2020. година

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2020. ГОДИНИ

1. Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2020. години

2. Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2020. години


2019. ГОДИНА

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години
 2. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години
 3. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2019. ГОДИНИ

 1. Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2019. години
 2. Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2019. години

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години
 2. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години

2018. ГОДИНА

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ

 1. Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2018. години
 2. Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2018. години

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 1. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години
 2. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години
 3. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години
 4. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години