Решења-јавно информисање

2024. година  2024. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 
 1. Одлука
 2. Решење
2023. година – Појединачна давања 2023. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 1. Решење
 1. Одлука
 2. Решење
2022. година 2022. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 
 1. Одлука
 2. Решење
2021. година – Појединачна давања 2021. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 1. Решење
 1. Одлука
 2. Решење
2020. година  2020. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 
 1. Одлука
 2. Решење
2019. година – Појединачна давања 2019. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 1. Решење
 2. Решење
 3. Решење
 4. Решење
 5. Решење
 1. Одлука
 2. Решење
2018. година – Појединачна давања 2018. година – Информисање на језицима
националних мањина – националних заједница
 1. Решење
 2. Решење
 3. Решење
 1. Одлука
 2. Решење