Јавне набавке

Портал јавних набавки

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

 


2021. година

Измена Плана набавки за 2021. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Измена Плана набавки за 2021. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује

План набавки за 2021. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује


2020. година

План јавних набавки за 2020. годину

Извештај за I квартал 2020. године

Извештај за II квартал 2020. године


2019. година

План јавних набавки за 2019. годину

Извештај за I квартал 2019. године

Извештај за II квартал 2019. године 

Извештај за III квартал 2019. године

Извештај за IV квартал 2019. године


2018. година

План јавних набавки за 2018. годину

Извештај за I квартал 2018. године

Извештај за II квартал 2018. године

Извештај за III квартал 2018. године

Извештај за IV квартал 2018. године