Сектор за односе с верским заједницама – запослени

Мирослав Илић, в.д. помоћника секретара

Сектор за односе с верским заједницама
Весна Радоман Рокнић Саветник за односе с верским заједницама,

Телефон: 021 487 4738
Телефакс: 021 456 672
Канцеларија: 29 / III
E-mail: vesna.roknic@vojvodina.gov.rs

Филип Јовановић Саветник за односе с верским заједницама,

Телефон: 021 487 4739
Телефакс: 021 456 672
Канцеларија: 29 / III
E-mail: filip.jovanovic@vojvodina.gov.rs