Помоћници секретара

Милан Мицић, в.д. помоћника секретара, сектор за културно наслеђе – [биографија]

Телефон: 021 487 4675;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 40/I

Јелена Добровић Бојановић, в.д. помоћника секретара, сектор за савремено стваралаштво

Телефон: + 381 (0)21 487 4182
Телефакс: + 381 (0)21 456 082
Е-mail: jelena.dobrovic-bojanovic@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 22а/II

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Kudlik_Zoltan.jpg

Золтан Кудлик , в.д. помоћника секретара, сектор за културу националних мањина – националних заједница – [биографија]

Телефон: 021 487 4801;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: zoltan.kudlik@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 5/III

Мирослав Илић, в.д. помоћника секретара, сектор за односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4810;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 4/III

Весна Црепуља, в.д. помоћника секретара, сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу

Телефон: + 381 (0)21 487 4251
Телефакс: + 381 (0)21 456 082
Е-mail: vesna.crepulja@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 47 / III