Помоћници секретара

Др Милан Мицић, в.д. помоћника секретара, сектор за културно наслеђе – [биографија]

Телефон: 021 487 4675;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 40 / I

Јелена Добровић Бојановић, в.д. помоћника секретара, сектор за савремено стваралаштво

Телефон: + 381 (0)21 487 4182
Е-mail: jelena.dobrovic-bojanovic@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 22а / II

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Kudlik_Zoltan.jpg

Золтан Кудлик , в.д. помоћника секретара, сектор за културу националних мањина – националних заједница – [биографија]

Телефон: 021 487 4801;
E-mail: zoltan.kudlik@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 5 / III

Мирослав Илић, в.д. помоћника секретара, сектор за односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4810;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 4 / III

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Dragan_Traparic.jpg

Мр Драган Трапарић, в.д. помоћника секретара, сектор за јавно информисање, медије и аналитику – [биографија]

Телефон: 021 487 4438;
E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 40 / I

Весна Црепуља, в.д. помоћника секретара, сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу

Телефон: + 381 (0)21 487 4251
Е-mail: vesna.crepulja@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 67 / III