Asistenti tajomníka

Milan Micić, úradujúci asistent tajomníka, sektor pre kultúrne dedičstvo – [biografia]

Telefón: 021 487 4675;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Kancelária: 10 /III

Jelena Dobrović Bojanović, úradujúca asistentka tajomníka, sektor pre súčasnú tvorbu

Telefón: + 381 (0)21 487 4182
Е-mail: jelena.dobrovic-bojanovic@vojvodina.gov.rs
Kancelária: 22а / II

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Kudlik_Zoltan.jpg

Zoltán Kudlik, úradujúci asistent tajomníka, sektor pre kultúru národnostných menšín – národnostných spoločenstiev – [životopis]

Telefón: 021 487 4801;
E-mail: zoltan.kudlik@vojvodina.gov.rs 
Kancelária: 5 / III

Miroslav Ilić, úradujúci asistent tajomníka, sektor pre styky s náboženskými spoločenstvami – [biografia]

Telefón: 021 487 4810;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Kancelária: 4 / III

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Dragan_Traparic.jpg

Mgr. Dragan Traparić, úradujúci asistent tajomníka, sektor pre verejné informovanie, médiá a analytiku

Telefón: 021 487 4438;
E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs 
Kancelária: 39a / I

Vesna Crepulja, úradujúca asistentka tajomníka, sektor pre všeobecno-právne, materiálno-finančné a inšpekčno-dozorné úkony a internú kontrolu

Telefón: + 381 (0)21 487 4251
Е-mail: vesna.crepulja@vojvodina.gov.rs 
Kancelária: 67 / III