Конкурси за цркве и верске заједнице

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2023. ГОДИНИ

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години

 

КОНКУРСИ ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 2023. ГОДИНИ

Обавештење учесницима на конкурсу којима буду одобрена средства

Решење о спровођењу конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину

1. Пријава на конкурс за финансирање цркава и верских заједница

2. Pályázati kérelem egyházak és vallásközösségek társfinanszírozására

3. Prihlášku na súbeh na spolufinancovanie cirkví a náboženských spoločenstiev

4. Anunţ la concurs pentru cofinanţarea bisericilor şi comunităţilor naţionale

5. Прияву на конкурс за софинансованє церквох и вирских заєднїцох

6. Prijava na natječaj za sufinanciranje crkava i vjerskih zajednica

 


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

2022. година

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години

2021. година

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години

2020. година

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне покрајине Војводине

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

2019. година

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години

2018. година

1. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине

2. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама, које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине

3. Решење о додели средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину