Резултати конкурса_архива

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2023. години

2a. Решење о измени Решења о избору издавача, односно њихових публикација, које ће бити откупљене за потребе јавних библиотека на територији АП Војводине, по Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

2. Решење о избору издавача, односно њихових публикација, које ће бити откупљене за потребе јавних библиотека на територији АП Војводине, по Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години

3.Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – књижевност

4. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години

5. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2023. години

6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. години

7б. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – сценско стваралаштво

7a. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – сценско стваралаштво

7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање –        суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – сценско стваралаштво

8. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – визуелно стваралаштво и мултимедија

9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години

10. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години – музичко стваралаштво

11. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2023. години

12a. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години

12. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години


2022. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

 1. Решење о измени решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
 2. Решење о измени решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години
 3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање пројеката заштите рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години
 4. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години
 5. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – визуелно стваралаштво и мултимедија
 6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – музичко стваралаштво
 7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
 8. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра
 9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години – област књижевност
 10. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години
 11. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години
 12. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години
 13. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години

2021. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Решење о суфинансирању пројекта „Пазова – кућа за нас: конзервација, рестаурација и ревитализација куће Јанка Чмелика у Старој Пазови и седиште музејске збирке“ без јавног конкурса у 2021. години

1а. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години

1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години

2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2021. години

3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2021. години

4. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – сценско стваралаштво

5a. Решење о измени Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – музичко стваралаштво

5. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – музичко стваралаштво

6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – визуелно стваралаштво и мултумедија

7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години – књижевно стваралаштво и издаваштво

8. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години

9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години


2020. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

1.Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област сценско стваралаштво

3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. години

4a. Изменa рeшења o додели средстава на основу Kонкурса за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у AП Војводини у 2020. години

4. Решење о додели средстава на основу Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

5. Решење о додели срестава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години

6.1. Измена Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област музичко стваралаштво

6. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област музичко стваралаштво

7. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област визуелно стваралаштво и мултимедија

8. Решење о додели средстава по расписаном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години

9. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област књижевност

10. Решење о додели средстава по расписаном јавном Кoнкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години


Решење о поништењу  Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години


2019. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

Измена решења о додели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања  традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години

 1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројаката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
 2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години
 3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

 1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години
 2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години
 3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години
 4. Решење о додели средстава на основу Конкурса за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години (овај наслов се односи на следеће  наведене резултате конкурса 5, 6, 7 и 8)

5. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

6. књижевно стваралаштво

7. визуелна уметност и мултумедија

8. сценско стваралаштво

______________________________________________________________________________

2018. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

1. Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање-суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године

2. Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године

3. Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године

4. Решење о додели средстава по Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област визуелна уметност и мултимедија, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године

5. Решење о додели средстава по Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област објављивање до сада необјављених публикација и часописа на српском језику, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године

______________________________________________________________________________

1. Решење o расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АП Војводини у 2018. години

2.Резултати Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години

3.Резултати Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години

4.Резултати Конкурса за финансирање ‒ суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години

5.Резултати Конкурса за за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години

6.Резултати Конкурса за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ

Резултати Конкурса за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, у области:  (овај наслов се односи на следеће  наведене резултате конкурса 7, 8, 9 и 10)

7. – књижевност

8.- ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура

9.- музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

10.- позоришна уметност и уметничка игра

1.Резултати Конкурса за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години

2.Резултати Конкурса за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години