Сектор за односе с верским заједницама – надлежности

У овом Сектору обављају се студијско-аналитички и статистичко – евиденциони послови у области унапређења, заштите и остваривања верских слобода и општег добра и заједничког интереса АП Војводине и цркава и  верских заједница; послови сарадње и помоћи субјектима верских слобода, црквама и верским заједницама; очувања и неговања верске традиције; развоја и унапређења верске просвете и културе; праћења и сагледавања стања у области вера, цркава и верских заједница, остваривања сарадње са њима, те предузимања мера којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом; расписује и реализује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области вера, цркава и верских заједница, остваривање сарадње са републичким органима и органима локалне самоуправе и обављање других послова у складу са законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом.