Sectorul pentru relațiile cu comunitățile confesionale – competențele

În prezentul sector se efectuează activități de studiu-analitice și de vidență și statistice din domeniul îmbunătățiriii, protecției și exercitării libertăților confesionale și pentru binele și interes comun al P.A. Voivodina și bisericilor și comunităților confesionale; activități de cooperare și ajutor subiecților libertăților confesionale, bisericilor și comunităților confesionale; păstrarea și cultivarea tradiției confesionale; dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului și culturii confesionale; urmărirea și analiza situației în domeniul religiei, bisericilor și comunităților confesionale, realizarea cooperării cu acestea, și întreprinderea măsurilor prin care se ajută activitatea lor pe care o efectuează în interes public, în conformitate cu legea; publică și realizează concursuri pentru finanțarea și cofinanțarea programelor și proiectelor în domeniul religiilor, bisericilor și comunităților confesionale, realizarea cooperării cu organele republicane și organele autoguvernării locale și efectuarea altor activități în conformitate cu legea, hotărârea Adunării Provinciei sau altă reglementare.