Конкурси из области јавног информисања

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Решење о изменама и допуни решања о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

Решење о измени Решења о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години

Чланови комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години

Решење – Поништава се Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години, 137-451-38/2023-05, од 31. 03. 2023. године

Решење – Поништава се Решење о именовању чланова комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години, број: 137-451-38/2023-05 од 29. марта 2023. године

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2023. години  


КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Обавештење учесницима на конкурсу којима буду одобрена средства

Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

1. Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2023. години 

2. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години

3. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години

Образац – 1- Пријава

Образац – 1 – Буџет пројекта

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2023. години

Чланови комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2023. години

Чланови комисије за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023.  години