Правилник о систематизацији

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секратаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, април 2024. године

Образац компетенција за радна места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Образац компетенција за радна места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, децембар 2023. године

Образац компетенција за радна места у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама