Сектор за савремено стваралаштво – запослени

Јелена Добровић Бојановић,  в.д. помоћника секретара

Сектор за савремено стваралаштво
Наталија Јосиповић Самостални саветник за сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра,

Телефон: 021 487 4264
Телефакс: 021 487 4840
Канцеларија: 23 / II
E-mail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Бојана Беговић Самостални саветник за књижевно стваралаштво и издаваштво,

Телефон: 021 487 4437;
Канцеларија: 49 / III
E-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Наташа Матијевић Самостални саветник за филмску уметност и остало аудиовизуелно стваралаштво,

Телефон: 021 487 4714
Канцеларија: 49 / III
E-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Мирјана Зечевић Саветник за визуелне уметности и мултумедије,

Телефон: 021 487 4507
Канцеларија: 50 / III
E-mail: mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Немања Нешић Саветник за музичко стваралаштво,

Телефон: 021 487 4560
Канцеларија: 50 / III
E-mail: nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Љубомир Милановић Саветник за музичко стваралаштво,

Телефон: 021 487 4507
Канцеларија: 50 / III
E-mail: ljubomir.milanovic@vojvodina.gov.rs