Sektor pre súčasnú tvorbu – zamestnanci

Jelena Dobrović Bojanović,  úradujúca asistentka tajomníka

Sektor pre súčasnú tvorbu
Natalija Josipović

Samostatná radkyňa pre scénickú tvorbu – divadlo/umelecký tanec,

Telefón: 021 487 4264
Telefax: 021 487 4840
Kancelária: 23 / II
E-mail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Bojana Begović

Samostatná radkyňa pre literárnu tvorbu a vydavateľstvo,

Telefón: 021 487 4437;
Kancelária: 49 / III
E-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Nataša Matijević

Samostatná radkyňa pre filmové umenie a inú audiovizuálnu tvorbu,

Telefón: 021 487 4714
Kancelária: 49 / III
E-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Mirjana Zečević

Radkyňa pre vizuálne umenia a multumédie,

Telefón: 021 487 4507
Kancelária: 50 / III
E-mail: mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Nemanja Nešić

Radca pre hudobnú tvorbu,

Telefón: 021 487 4560
Kancelária: 50 / III
E-mail: nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Ljubomir Milanović

Radca pre hudobnú tvorbu,

Telefón: 021 487 4507
Kancelária: 50 / III
E-mail: ljubomir.milanovic@vojvodina.gov.rs