Sektor za odnose s vjerskim zajednicama – nadležnosti

U ovom Sektoru obavljaju se studijsko-analitički i statističko-evidencijski poslovi u području unapređenja, zaštite i ostvarivanja vjerskih sloboda i općeg dobra i zajedničkog interesa AP Vojvodine i crkava i vjerskih zajednica; poslovi suradnje i pomoći subjektima vjerskih sloboda, crkvama i vjerskim zajednicama; očuvanja i njegovanja vjerske tradicije; razvoja i unapređenja vjerske prosvjete i kulture; praćenja i sagledavanja stanja u području vjera, crkava i vjerskih zajednica, ostvarivanja suradnje s njima, te poduzimanja mjera kojima se pomaže njihova djelatnost koju obavljaju u javnom interesu, sukladno zakonu; raspisuje i realizira natječaje za financiranje i sufinanciranje programa i projekata u području vjera, crkava i vjerskih zajednica, ostvarivanje suradnje s republičkim tijelima i tijelima lokalne samouprave i obavljanje drugih poslova sukladno zakonu, pokrajinskoj skupštinskoj odluci ili drugom propisu.