Vallási közösségekkel való kapcsolattartás Főosztálya – hatáskörök

Ez a Főosztály tanulmányi-analitikus munkákat, statisztikai-nyilvántartási munkákat végez, a vallási szabadság az általános javak és Vajdaság AT, valamint a templomok és vallási közösségek érdekeinek megvédése és megvalósítása, annak fejlesztése területén, a vallásszabadság szubjektumaival való együttműködés és segélynyújtás területén, a vallási hagyományok megőrzése és ápolásának területén, a vallási oktatás és kultúra fejlesztésén, a vallások, templomok és vallási közösségek állapotának követését és felmérését a velük való együttműködés megvalósítása érdekében, intézkedéseket foganatosít, mellyel segíti az általuk a közösség érdekében folytatott tevékenységet, összhangban a törvénnyel, kiírja és lefolytatja a programokra és projektumokra kiírt pénzelési vagy részleges pénzelési pályázatokat a vallással, templomokkal, vallási közösségekkel  kapcsolatos területeken, együttműködést valósít meg a köztársasági szervekkel, helyi önkormányzatok szerveivel és egyéb feladatokat lát el összhangban a törvénnyel, tartományi képviselői határozatokkal és egyéb előírásokkal.