Sektor pre styky s náboženskými spoločenstvami – kompetencie

V tomto sektore sa vykonávajú študijno-analytické a štatisticko-evidenčné úkony v oblasti podpory, ochrany a uskutočňovania náboženských slobôd a spoločného dobra a spoločného záujmu AP Vojvodiny a cirkví a náboženských spoločenstiev; úkony spolupráce a pomoci subjektom náboženských slobôd, cirkvám a náboženským spoločenstvám; zachovávanie a pestovanie náboženských tradícií; rozvoj a podpora náboženského vzdelávania a kultúry; sledovanie a preverovanie situácie v oblasti náboženstiev, cirkví a náboženských spoločenstiev, nadväzovanie spolupráce s nimi a prijímanie opatrení na pomoc pri ich činnosti vo verejnom záujme v súlade so zákonom; vypisuje a realizuje súbehy na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti náboženstiev, cirkví a náboženských spoločenstiev, nadväzovanie spolupráce s republikovými orgánmi a orgánmi lokálnej samosprávy a plnenie ďalších úloh v súlade so zákonom, pokrajinským parlamentným uznesením alebo iným predpisom.