Кабинет секретара

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Aleksandra_Boskovic.jpg

Александра Чирич Бошкович, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами – [биоґрафия]

Телефон: 021 487 4525;
Е-mail: aleksandra.ciricboskovic@vojvodina.gov.rs
Канцелария: 37/I

Єлена Добрович Боянович, заменїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами

Телефон: 021 487 4182;
E-mail:  jelena.dobrovic-bojanovic@vojvodina.gov.rs
Канцелария: 22а/II

Станислав Радулович, о.д. подсекретара[биоґрафия]

Телефон: 021 487 4524;
E-mail: stanislav.radulovic@vojvodina.gov.rs 
Канцелария: 38/I