Кабинет секретара

Драґана Милошевич, покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами – [биоґрафия]

Телефон: 021 487 4525;
Е-mail: dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs 
Канцелария: 37/I

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је Goran-Kauric.jpg

Ґоран Каурич, заменїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами – [биоґрафия]

Телефон: 021 487 4476;
E-mail: goran.kauric@vojvodina.gov.rs
Канцелария: 21/II

Станислав Радулович, о.д. подсекретара[биоґрафия]

Телефон: 021 487 4524;
E-mail: stanislav.radulovic@vojvodina.gov.rs 
Канцелария: 38/I