Sektor pre všeobecno-právne, hmotno-finančné a inšpekčno-dozorné úkony a vnútornú kontrolu – zamestnanci

Vesna Crepulja, úradujúca asistentka tajomníka

Sektor pre všeobecno-právne, hmotno-finančné a inšpekčno-dozorné úkony a vnútornú kontrolu tvoria tri oddelenia a skupina:
1. Oddelenie pre všeobecno-právne úkony
Vera Kojić Radkyňa pre právne úkony a úkony v oblasti rozpočtového financovania,

Telefón: 021 487 4181
Kancelária 39/ I
E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

Lavinia Tapalaga Radkyňa pre všeobecno-právne úkony v oblasti rozpočtového financovania,

Telefón: 021 487 4302
Kancelária 40/ I
E-mail: lavinia.tapalaga@vojvodina.gov.rs

Marina Despinić Radkyňa pre právne úkony a úkony v oblasti rozpočtového financovania,

Telefón: 021 487 4302
Kancelária 40/ I
E-mail: marina.despinic@vojvodina.gov.rs

Goran Paunović Radca pre úkony v oblasti informovania,

Telefón: 021 487 4659
Kancelária 3/ III
E-mail: goran.paunovic@vojvodina.gov.rs

Zdravko Racić Radca pre právne úkony a úkony v oblasti rozpočtového financovania,

Telefón: 021 457 182
Kancelária: 39 / I
E-mail: zdravko.racic@vojvodina.gov.rs

2. Oddelenie pre inšpekčno-dozorné úkony a vnútornú kontrolu
Marko Tešić Vedúci oddelenia – Samostatný radca pre inšpekčné práce a vnútornú kontrolu,

Telefón: 021 487 4842
Kancelária: 22 / II
E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Milena Prodanović Samostatná radkyňa, inšpektorka v oblasti kultúry a pre vnútornú kontrolu rozpočtových prostriedkov v oblasti kultúry,

Telefón: 021 487 4754
Kancelária: 10 / III
E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Muzika Tóth Zoltán Radca vnútornej kontroly používania rozpočtových prostriedkov pre oblasť kultúry,

Telefón: 021 487 4882
Kancelária: 10 / III
E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

Olivera Novaković Radkyňa – inšpektorka v oblasti kultúry,

Telefón: 021 487 4267
Kancelária: 10 / III
E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

Milana Tatić Samostatná radkyňa – inšpektorka v oblasti kultúry,

Telefón: 021 487 4842
Kancelária: 22 / II
E-mail: milana.tatic@vojvodina.gov.rs

Jelena Jagnić Radkyňa – inšpektorka v oblasti kultúry a pre vnútornú kontrolu rozpočtových prostriedkov v oblasti kultúry,

Telefón: 021 456 082
Kancelária: 10 / III
E-mail: jelena.jagnjic@vojvodina.gov.rs

3. Oddelenie pre hmotno-finančné úkony
Marija Milić Radkyňa pre právne a finančné úkony,

Telefón: 021 487 4520
Kancelária: 47 / III
E-mail: marija.milic@vojvodina.gov.rs

1. Skupina pre nepriamych užívateľov v oblasti kultúry
Nevena Ilić Vedúca skupiny – samostatná poradkyňa pre hmotno–finančné úkony nepriamych užívateľov v oblasti kultúry,

Telefón: 021 487 4864
Kancelária: 47 / III
E-mail: nevena.ilic@vojvodina.gov.rs

Tatjana Darmanović Vyššia referentka – technická tajomníčka,

Telefón: 021 487 4525
Telefax: 021 456 082
Kancelária: 37 / I
E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs