Sektor za općepravne, materijalno-financijske i inspekcijsko-nadzorne poslove i internu kontrolu – zaposlenici

Vesna Crepulja,  v.d. pomoćnika tajnika

Sektor za općepravne, materijalno-financijske i inspekcijsko-nadzorne poslove i internu kontrolu formira tri odjela i skupinu:
1. Odjel za općepravne poslove
Vera Kojić Samostalna savjetnica za pravne poslove i poslove u području proračunskog financiranja,

Telefon: 021 487 4181
Ured: 39/I
E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

Lavinia Tapalaga Savjetnica za općepravne poslove u području proračunskog financiranja,

Telefon: 021 487 4302
Ured: 40/I
E-mail: lavinia.tapalaga@vojvodina.gov.rs

Marina Despinić Savjetnica za pravne poslove i poslove u području proračunskog financiranja,

Telefon: 021 487 4302
Ured: 40/I
E-mail: marina.despinic@vojvodina.gov.rs

Goran Paunović Savjetnik za poslove u području informiranja,
Telefon: 021 487 4659
Ured: 3 / III
E-mail: goran.paunovic@vojvodina.gov.rs
Zdravko Racić Savjetnik za pravne poslove u području proračunskog financiranja,

Telefon: 021 457 182
Ured: 39 / I
E-mail: zdravko.racic@vojvodina.gov.rs

2. Odjel za inspekcijsko-nadzorne poslove i internu kontrolu
Marko Tešić

Voditelj odjela – Samostalni savjetnik za inspekcijski rad i unutarnji nadzor,

Telefon: 021 487 4842
Ured: 22 / II
E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Milena Prodanović Samostalna savjetnica, inspektorica u području kulture i za internu kontrolu korištenja proračunskih sredstava u području kulture,

Telefon: 021 487 4754
Ured: 10/III
E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Zoltán Muzsika Tóth Savjetnik za internu kontrolu korištenja proračunskih sredstava za područje kulture,

Telefon: 021 487 4882
Ured: 10/III
E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

Olivera Novaković Savjetnica – inspektorica za područje kulture,

Telefon: 021 487 4267
Ured: 10/III
E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

Milana Tatić Samostalna savjetnica – inspektorica u području kulture,

Telefon: 021 487 4842
Ured: 22/II
E-mail: milana.tatic@vojvodina.gov.rs

Jelena Jagnjić Savjetnica – inspektorica u području kulture i za internu kontrolu korištenja proračunskih sredstava u području kulture,

Telefon: 021 456 082
Ured: 10 / III
E-mail: jelena.jagnjic@vojvodina.gov.rs

3. Odjel za materijalno-financijske poslove
Marija Milić Savjetnica za materijalno-financijske poslove,

Telefon: 021 487 4520
Ured: 47 / III
E-mail: marija.milic@vojvodina.gov.rs

1. Skupina za neizravne korisnike u području kulture
Nevena Ilić Rukovoditeljica skupine – Samostalna savjetnica za materijalno-financijske poslove neizravnih korisnika u području kulture,

Telefon: 021 487 4864
Ured: 47/IIIE-mail: nevena.ilic@vojvodina.gov.rs

Tatjana Darmanović Viša referentica – tehnička tajnica,

Telefon: 021 487 4525
Telefaks: 021 456 082
Ured: 37/I
E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs