Sectorul pentru activități administrativ-juridice, material-financiare și de control și inspecție și control intern – angajații

Vesna Crepulja, secretar provincial interimar

Sectorul pentru activități administrativ – juridice, material – financiare și de control și inspecție și control intern înființează trei departamente și grupe:
1 Departamentul pentru activități generale – juridice
Vera Kojić Consilier independent pentru activități general-juridice în domeniul finanțării bugetare,

Telefon: 021 487 4181
Biroul: 39 / I
E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

Lavinia Tăpălagă Consilier pentru activități general-juridice în domeniul finanțării bugetare,

Telefon: 021 487 4302
Biroul: 40 / I
E-mail: lavinia.tapalaga@vojvodina.gov.rs

Marina Despinić Consilier pentru activități general-juridice în domeniul finanțării bugetare,

Telefon: 021 487 4302
Biroul: 40 / I
E-mail: marina.despinic@vojvodina.gov.rs

Goran Paunović Consilier pentru activități din domeniul informării și activități  din domeniul relațiilor cu comunitățile confesionale,

Telefon: 021 487 4659;
Biroul: 3 / III
E-mail: goran.paunovic@vojvodina.gov.rs

Zdravko Racić

Consilier pentru activități juridice generale în domeniul finanțării bugetare,

Telefon: 021 457 182
Biroul: 39 / I
E-mail: zdravko.racic@vojvodina.gov.rs

2 Departamentul pentru activități de control și inspecție și de control intern
Marko Tešić Șef de Departament – Consilier independent pentru munca de inspecție și control intern,

Telefon: 021 487 4842
Biroul: 22 / II
E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Milena Prodanović Consilier independent, inspector đn domeniul culturii či pentru controlul intern de utiliyare a mijloacelor bugetare đn domniul culturii,

Telefon: 021 487 4754
Biroul: 10 / III
E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Tóth Zoltán Muzica Consilier pentru controlul intern de folosire a mijloacelor bugetare pentru domeniul culturii,

Telefon: 021 487 4882
Biroul: 10 / III
E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

Olivera Novaković Consilier – inspector pentru domeniul culturii,

Telefon: 021 487 4267
Biroul: 10 / III
E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

Milana Tatić Consilier independent – inspector din domeniul culturii,

Telefon: 021 487 4842
Biroul: 22 / II
E-mail: milana.tatic@vojvodina.gov.rs

Jelena Jagnjić Consilier, inspector đn domeniul culturii či pentru controlul intern de utiliyare a mijloacelor bugetare đn domniul culturii,

Telefon: 021 456 082
Biroul: 10 / III
E-mail: jelena.jagnjic@vojvodina.gov.rs

3 Departamentul  pentru activităţi material-financiare al Secretariatului
Marija Milić Consilier tânăr pentru activități material-financiare,

Telefon: 021 487 4520
Biroul: 47 / III
E-mail: marija.milic@vojvodina.gov.rs

1 Grupa pentru beneficiarii indirecţi în domeniul culturii
Nevena Ilić șef de grupă – consilier independent pentru activități material – financiae ale beneficiarilor indirecți în domeniul culturii,

Telefon: 021 487 4864
Biroul: 47 / III
E-mail: nevena.ilic@vojvodina.gov.rs

Tatjana Darmanović Referent superior – secretar de tehnică,

Telefon: 021 487 4525
Fax: 021 456 082
Biroul: 37 / I
E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs