Решења-јавно информисање

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2019. ГОДИНИ

  1. Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2019. години
  2. Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2019. години

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

  1. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години
  2. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2019. години

2018. ГОДИНА

ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ

  1. Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2018. години
  2. Решење о додели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница у 2018. години

РЕШЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

  1. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години
  2. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години
  3. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години
  4. Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2018. години